Mensen jonger dan 41 kunnen zich beschikbaar stellen voor Janssen-vaccin

  • 10 juni 2021

Momenteel worden mensen jonger dan 41 jaar standaard niet uitgenodigd voor een vaccinatie met een Janssen-vaccin in de vaccinatiecentra. Zij kunnen binnenkort wel gevaccineerd worden met dit vaccin als ze eerst voldoende geïnformeerd worden en zelf aangeven met dit vaccin gevaccineerd te willen worden. Voor sommige mensen kan dat betekenen dat ze verschillende weken vroeger gevaccineerd kunnen worden dan wanneer ze moeten wachten op een ander vaccintype.

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “Mensen jonger dan 41 jaar zullen binnenkort via QVAX kunnen aangeven dat ze bereid zijn om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin, nadat ze goed geïnformeerd zijn over de zeldzame bijwerkingen. We mikken op 16 juni om QVAX hiervoor klaar te hebben. Zo willen we de beschikbare vaccins maximaal inzetten en zo veel mogelijk Vlamingen zo snel mogelijk aan een vaccin helpen en dus een bescherming tegen de gevolgen van een COVID-19-besmetting.”

Hoeveel mensen jonger dan 41 jaar zo de kans hebben om sneller gevaccineerd te worden, hangt volledig af van hoeveel Janssen-vaccins er de komende weken geleverd worden. Voorlopig blijft het onduidelijk hoeveel vaccins België de komende weken mag verwachten.  

Inschrijven via QVAX.be

Wie kans wil maken om toch gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin, moet dat aangeven op zijn profiel op QVAX. Bij die keuze krijgt de persoon ook uitleg over het kleine risico op ernstige bijwerkingen van het vaccin.

Wie zo via QVAX heeft aangegeven bereid te zijn om gevaccineerd te worden met een Janssen-vaccin, kan door zijn vaccinatiecentrum opgeroepen worden wanneer er een vaccin beschikbaar is. Dat gebeurt dan via QVAX, dus via een sms en/of e-mail via de gegevens die de persoon heeft ingegeven bij zijn QVAX-inschrijving. Zo'n uitnodiging komt dus niet per post. 

Een inschrijving op QVAX resulteert niet automatisch in een uitnodiging voor het Janssen-vaccin. De persoon kan nog altijd even goed voor een ander type vaccin opgeroepen worden wanneer hij/zij bovenaan de reservelijst staat en er een ander vaccintype beschikbaar is gekomen. Er is dus nog altijd geen keuzevrijheid voor een vaccin. 

Zoals altijd sluit een inschrijving op QVAX de persoon in kwestie niet uit van een uitnodiging via het reguliere kanaal. Als de persoon niet opgeroepen wordt via QVAX, zal hij/zij nog altijd via brief uitgenodigd worden wanneer zijn/haar leeftijdsgroep aan de beurt is. 

De vaccins voor mensen die via QVAX worden opgeroepen, worden volgens dezelfde prioriteiten verdeeld als via het reguliere kanaal, dus van oud naar jong.