Meer dan 1 miljoen gevaccineerden in België

  • 23 maart 2021

Sinds vandaag hebben 1.010.181 mensen in België hun eerste vaccin tegen COVID-19 gekregen. Dat komt overeen met 11% van de volwassen bevolking, de doelgroep van de vaccinatiecampagne. Al deze mensen zijn daardoor beschermd tegen ernstige COVID-19 infecties en de hospitalisaties die ze veroorzaken.
 
Het gaat om een zeer symbolische stap die aantoont dat de vaccinatiecampagne in de 4 deelstaten gestaag vooruit gaat. Elke dag dragen er zo tienduizenden gevaccineerden bij tot een terugkeer naar het normale leven, waarnaar we allemaal zo uitkijken.
 
Je laten vaccineren tegen COVID-19 is niet alleen een individuele keuze, maar het is vooral een gezamenlijke inspanning, waar we onze schouders allemaal moeten onder zetten. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe dichter we komen bij het normale leven van voor de coronacrisis.
 
Vandaag nemen de besmettingen en de ziekenhuisopnames helaas opnieuw toe, en vaccinatie is onze enige hoop op verbetering. Als je wordt uitgenodigd om je vaccin te krijgen, ga je daar dan ook best op in. Er zijn ongetwijfeld nog altijd mensen die vragen hebben over vaccinatie of vaccins. Maar de coronacijfers wijzen er ons er elke dag op: de zekerheden die we hebben over de impact van COVID-19 wegen veel zwaarder door dan de twijfels die er nog zouden bestaan over vaccinatie. 
 
Alle zorgverleners en de Taskforce Vaccinatie zijn zich volledig bewust van deze situatie, en leveren al weken inspanningen om de inwoners van het land te vaccineren. Daarbij kwamen de meest kwetsbaren en degenen die het meest aan het virus worden blootgesteld het eerst aan de beurt.

Meer info

Vaccinatieteller