Laatste oproep voor eerste coronaprik

  • 16 augustus 2021

De vaccinatiecampagne in de vaccinatiecentra gaat zijn laatste weken in. De Vlaamse vaccinatiecentra hebben een fantastische prestatie neergezet: op 6 maanden kreeg meer dan 90% van de volwassen bevolking een eerste prik, wat uniek is in de wereld. Ook voor de tweede prik zitten we al aan 86%. Een volledig vaccinatieschema is de beste garantie voor een zo optimaal mogelijke bescherming. Daarom gaan we ook voor de tweede prik voor een vaccinatiegraad van meer dan 90%!

De voornaamste doelstelling is en blijft om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk te beschermen. Daarom trekken de vaccinatiecentra nog eens voor een laatste keer alle registers open. Er werd een plan van aanpak afgesproken dat bestaat uit verschillende componenten:

  1. De vaccinatiecentra communiceren duidelijk over het einde van de vaccinatiecampagne en wanneer de burger zijn laatste afspraak voor een eerste prik kan inboeken. Wanneer het vaccinatiecentrum op 15 oktober sluit, zal de burger zijn afspraak voor een eerste prik voor 10 september moeten inboeken. Voor vaccinatiecentra die vroeger sluiten valt dit moment vroeger.  
  2. Alle zorgaanbieders wordt gevraagd om voor een laatste keer hun niet-gevaccineerde patiënten te sensibiliseren. De zorgaanbieder kan voor wie minder digitaal vaardig is zelf een afspraak maken via https://covidvaccin.doclr.be/ (de vaccinatiecode moet hiervoor gekend zijn). De vaccinatiecentra informeren de zorgaanbieders op welke manier hun patiënten best kunnen worden toegeleid naar een gepast vaccinatiemoment in het centrum.
  3. Alle zorgaanbieders geven extra aandacht om kwetsbare doelgroepen te begeleiden naar een vaccinatiemoment. In deze context wordt aan de populatiemanagers is gevraagd om samen met de partners van het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal) te bekijken hoe extra kan worden ingezet op sensibilisering en toeleiding van kwetsbare doelgroepen naar de vaccinatiecentra. De partners van het GBO (de verschillende Diensten Maatschappelijk Werk van het Ziekenfonds, de OCMW’s en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk) kunnen hun cliënten vragen of zij gevaccineerd zijn en hen actief toeleiden naar een geschikt vaccinatiemoment. Ook zij kunnen hun cliënten helpen om een afspraak te maken via https://covidvaccin.doclr.be/. De cliënten moeten hiervoor hun vaccinatiecode hebben. Een telefoontje naar het call-centrum kan ook altijd om snel een afspraak te maken.
  4. Mensen die nog niet zijn gevaccineerd zijn en hun vaccinatie niet expliciet geweigerd hebben, kunnen zelf terug een nieuwe afspraak maken. Hun vaccinatiecodes worden daarvoor terug geactiveerd. Mensen die initieel geweigerd hebben kunnen zich nog toch eind augustus via QVAX registreren of via het callcentrum aangeven dat ze toch nog gevaccineerd willen worden.   
  5. De vaccinatiecentra geven iedereen die zijn tweede prik heeft gemist een laatste kans om zich alsnog te laten vaccineren. Een volledig afgewerkt vaccinatieschema biedt op dit moment de beste garantie op een zo laag mogelijk risico op een ernstige COVID-19-besmetting.