Laat kinderen vaccineren - Dr. Dirk Dewolf over vaccinatie voor 5-11-jarigen

  • 12 januari 2022

Opiniestuk van Dr. Dirk Dewolf, administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid

Nogal wat ouders twijfelen of ze hun kinderen tussen 5 en 11 jaren zouden laten vaccineren tegen COVID-19. Zorg en Gezondheid probeert ouders te helpen bij die keuze door hen informatie aan te bieden over die vaccinatie. Die informatie wordt gecontroleerd en up-to-date gehouden door vaccinatie-experten van binnen en buiten het agentschap. Zij doorploegen de vele studies die quasi dagelijks verschijnen en ons nieuwe inzichten  geven over de impact van het SARS-COV-2 virus , waaronder de nieuwe variant, Omikron op de gezondheid van kinderen, de bescherming door de vaccins tegen het virus en de resultaten van de vaccinaties bij kinderen. De informatie op onze website passen we daarmee minstens wekelijks aan. In gedrukte materialen zoals de uitnodigingsbrief gaat het uiteraard trager om informatie aan te passen, maar ook daar doen we dat zo snel mogelijk. 

Dat we voorstander zijn van vaccinatie voor de kinderen, mag duidelijk zijn. Als administratie die verantwoordelijkheid draagt voor de volksgezondheid in Vlaanderen, is het onze plicht om datgene aan te bevelen wat volgens de beschikbare informatie het beste is voor de gezondheid van het kind en voor het geheel van mensen die in Vlaanderen wonen. Ook de Hoge Gezondheidsraad stelt in zijn advies overigens dat we de te verwachten voordelen van vaccinatie moeten meegeven, ook al drukt de Raad haar advies voorzichtig uit (“should be offered” aan gezonde kinderen) en wordt het vaccin aanbevolen voor kinderen met aandoeningen die een hoger risico lopen op verwikkelingen na infectie.   

Een afweging voor vaccinatie is altijd een afweging van de voordelen van vaccinatie (bescherming tegen ziekte en ziekteverspreiding) tegen de nadelen (mogelijke bijwerkingen van vaccinatie). Ja, er zijn vandaag nog onbekenden bij het maken van die balans voor kinderen. Onbekenden langs de kant van het vaccin, bijvoorbeeld in welke mate en hoe lang ze precies de overdracht van ziekte van kinderen naar volwassen zullen verminderen. Maar er zijn veel zwaarwichtigere onbekenden en vooral risico’s langs de kant van het virus. Zorgt Omikron voor meer ziekte bij kinderen dan de eerdere varianten? Wat zijn de langetermijngevolgen van ziekte door COVID-19, ook bij kinderen? Onderzoek wijst nu ook op een verband tussen COVID-19-besmetting en de ontwikkeling van een zeldzaam voorkomend multisystem inflammatory syndroom bij kinderen.

Met wat we weten over Covid19-vaccinatie in het algemeen kunnen we toch duidelijk zijn: ook met een vaccin dat niet aangepast is aan een nieuwe variant zullen er in een gevaccineerde groep van kinderen minder besmettingen en overdracht van besmettingen zijn dan in een ongevaccineerde groep. En dat heeft gevolgen voor de leefwereld van die kinderen, die minder lam gelegd wordt wanneer er minder besmettingen zijn. Gevaccineerd een besmettingsgolf aanvatten is beter dan ongevaccineerd. De vaccins zijn relatief nieuw, maar nevenwerkingen van vaccins die niet kort na vaccinatie optreden zijn onwaarschijnlijk. Uit gedegen onderzoek en opvolging van intussen miljoenen gevaccineerde kinderen blijkt dat we mogen stellen dat de vaccins voor kinderen veilig zijn.

Met de huidige kennis kan ik de vaccinatie voor kinderen dan ook alleen maar aanbevelen. Ook mijn Amerikaanse collega Dr. Walensky, directrice van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, beveelt onomwonden de kindervaccinatie aan en geeft ouders met twijfels de raad de vaccinatie te bespreken met hun arts of apotheker. Een goed advies van over de Atlantische Oceaan.