Kwaliteitsindicator vaccinatiegraad bij medewerkers in Vlaamse zorgvoorzieningen

  • 6 september 2021

Meer dan 580 Vlaamse zorgvoorzieningen maken nog deze maand hun vaccinatiegraad tegen COVID-19 bekend op Zorgkwaliteit.be. Hiertoe werd een meetprocedure opgezet door Zorg en Gezondheid en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. Vanuit patiëntveiligheidsperspectief is het cruciaal dat de COVID-19 vaccinatiegraad bij medewerkers werkzaam in zorginstellingen en gezondheidszorgbeoefenaars in het bijzonder gemaximaliseerd wordt. Deze kwaliteitsindicator zorgt niet enkel voor transparantie, maar maakt ook gerichte opvolging en sensibiliseringsacties mogelijk.

Tijdens de Interministeriële conferentie van 14-07-2021 en het Overlegcomité van 19-07-2021 werd, op basis van een door Sciensano gepubliceerde studie over de vaccinatiegraad bij gezondheidszorgbeoefenaars (gegevens tot einde mei 2021), beslist om een kwaliteitsindicator voor vaccinatiegraad tegen COVID-19 bij medewerkers in zorgvoorzieningen te ontwikkelen, en die, op vrijwillige basis, structureel op te volgen en publiek te rapporteren.

In de afgelopen weken werd een indicatorfiche en methode voor dataverzameling ontwikkeld en getest door Zorg en Gezondheid (Z&G) en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), dit mede in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE), Sciensano en het Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS).

588 Vlaamse zorgvoorzieningen hebben zich ondertussen aangemeld voor deelname aan de eerste meting van deze indicator (zie tabel 1). Op vrijdag 3 september werd door het VIKZ een virtueel toelichtingsmoment georganiseerd voor deelnemende voorzieningen.

De dataverzameling start vanaf maandag 6 september. De deelnemende voorzieningen dienen een up-to-date personeelslijst op te laden in een beveiligde datacollectietool ontwikkeld door VIKZ. De benodigde gegevens worden geüpload via een beveiligd platform van Z&G, die deze daarna, vanuit haar bestaande bevoegdheden, koppelt aan de vaccinatiestatus beschikbaar in VaccinNet. De gekoppelde data worden in een rapport op een geaggregeerd niveau terugbezorgd aan het VIKZ, en vervolgens aan de deelnemende voorziening en verantwoordelijke arbeidsgeneeskundige dienst. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de tabel hierna.

De eerste publicaties zijn nog in september ’21 voorzien en dit op Zorgkwaliteit.be. Voorzieningen zullen de kans krijgen om ook later in te stappen in deze meting. Er zullen maandelijkse updates mogelijk zijn, waardoor ook evoluties kunnen worden opgevolgd.

Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, Wouter Beke: “Ik ben tevreden dat de Vlaamse woonzorgcentra en ziekenhuizen deelnemen aan deze nieuwe kwaliteitsindicator, waarbij we de vaccinatiegraad in hun voorziening op een gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle manier kunnen publiceren. Tijdens het begin van de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra en ziekenhuizen hebben de voorzieningen deelgenomen aan een bevraging van het agentschap Zorg en Gezondheid over hun vaccinatiegraad. Daaruit bleek dat de werknemers massaal kozen voor het vaccin. Ik verwacht dat nog meer voorzieningen zullen deelnemen aan deze indicator en hun resultaten op korte termijn zullen bekend maken.”

Tabel overzicht deelname Vlaamse zorgvoorzieningen op 3 september 2021