Kader voor vaccinaties op de werkvloer is klaar

  • 24 september 2021

De vaccinatiecampagne via de vaccinatiecentra is bijna ten einde. Vandaag vaccineren we in Vlaanderen voornamelijk jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. De resultaten zijn positief: meer dan 9 op de 10 volwassen Vlamingen is volledig gevaccineerd. Het komt er nu op aan om deze vaccinatiegraad op een fijnmazige manier gradueel op te trekken. Om dit te realiseren, heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke samen met minister van Werk en Economie Hilde Crevits een kader uitgewerkt om vaccinaties via de arbeidsgeneeskundige diensten op de werkvloer mogelijk te maken.

Vlaanderen heeft de modaliteiten vastgelegd om vaccinaties via de arbeidsgeneeskundige diensten mogelijk te maken. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en de middelen inzetten daar waar het rendement en de risico’s op eventuele besmettingen hoger zijn. De volgende modaliteiten werden dan ook vastgelegd om dit te organiseren:

  • Deze vaccinaties zullen enkel mogelijk zijn in bedrijven met een vaccinatiegraad van minder dan 70% en met minimaal 100 werknemers.
  • Werknemers kunnen vrijwillig kiezen voor een vaccinatie op de werkvloer.
  • De onderneming in kwestie moet de vraag eerst stellen aan arbeidsgeneeskundige dienst, op vraag van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dit is ook belangrijk in het kader van het respecteren van de privacy van werknemers.
  • De federale overheid heeft een ‘collectivity tool’ uitgewerkt: via deze toepassing kunnen de arbeidsgeneeskundige diensten de vaccinatiegraad van de onderneming raadplegen. Dit systeem is gelijkaardig met dat van de zorginstellingen: de personeelslijsten zullen gematcht worden met de gegevens van vaccinet. Dit zal vandaag al technisch mogelijk zijn.

Als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, dan kan de arbeidsgeneeskundige dienst contact opnemen met het lokaal Vaccinatiecentrum. Het agentschap Zorg en Gezondheid zal hen de nodige contactgegevens bezorgen. Vervolgens zijn er twee mogelijke scenario’s:

  • De arbeidsgeneeskundige diensten zullen de vaccinaties zelf organiseren. Logistieke afspraken kunnen gemaakt worden met het vaccinatiecentrum in de eerstelijnzone. De vaccins zullen ook daar beschikbaar worden gesteld.
  • Wanneer de arbeidsgeneeskundige diensten de vaccinaties niet zelf organiseren, zal ieder vaccinatiecentrum bekijken of er nog voldoende capaciteit is om mobiele equipe in te zetten om de vaccins toe te dienen. In dit geval gaat het om een inspanningsverbintenis.

Gezien de meeste vaccinatiecentra dicht zullen gaan op 15 oktober, zal Vlaanderen dit snel implementeren. Indien noodzakelijk, zal er na 15 oktober een nieuw kader gecreëerd worden. De doelstelling is echter om zo veel als mogelijk al op korte termijn inhaalvaccinaties te doen. De respectieve bedrijven zullen, in samenwerking met de arbeidsgeneeskundige diensten, zelf moeten zorgen voor de nodige kandidaten ter plekke om gevaccineerd te worden.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘Nu het virus zijn greep op de samenleving stilaan lost, komt het erop aan om onze dijken te verstevigen zonder verregaande vrijheidsbeperkingen. Een derde prik voor de meest kwetsbare mensen en het Covid Safe Ticket in welbepaalde omstandigheden kunnen daarbij helpen. De vaccinatiegraad optrekken in samenwerking met de arbeidsgeneeskundige diensten is ook een piste die we moeten bewandelen. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we dit kader konden realiseren.’

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: “Het voorbije anderhalf jaar hebben onze bedrijven al grote inspanningen geleverd in de strijd tegen het coronavirus om zoveel als mogelijk besmettingen binnen bedrijven te vermijden. Werknemers sloegen volop aan het telewerken, ook toen het niet verplicht was, sneltesten werden mogelijk gemaakt en de bedrijven hebben een pak veiligheidsvoorzieningen genomen. De vaccinatie op de werkvloer is nu een volgende stap. Dit ontslaat het bedrijf niet van het nemen van veiligheidsmaatregelen maar moet ervoor zorgen dat de werknemers een extra bescherming genieten zeker nu de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober wegvalt in de meeste bedrijven.

Onderstaand schema geeft de procedure weer:

Schematisch overzicht procedure vaccinatie in bedrijven