Je woonzorgcentrum klaarmaken voor vaccinatie: draaiboek coronavaccinatie

In januari startte de vaccinatiecampagne in de woonzorgcentra. De eerste vaccins tegen het coronavirus zijn bestemd voor de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf type 1 en de autonome centra voor herstelverblijf. Om de vaccinatie vlot en veilig te laten verlopen, is er eenpdf bestandVaccinatiedraaiboek COVID-19-WZC (14 februari 2021) (783 kB) uitgewerkt. Het beschrijft de procedure die woonzorgcentra moeten volgen voor het bestellen en toedienen van het COVID-19-vaccin.  

Hoe bereid je je woonzorgcentrum optimaal voor? 

De belangrijkste aanbevelingen in een notendop: 

1. Communiceer naar bewoners, familie en medewerkers 

De vaccinatie is niet verplicht. Bewoners en familie tijdig en transparant informeren over de voordelen van vaccinatie is cruciaal. Benadruk het belang van een goede vaccinatiegraad en neem twijfels weg. Elke gevaccineerde telt! 

2. Maak een personeels- en bewonerslijst aan  

Maak een lijst op van alle bewoners en medewerkers die in aanmerking komen voor het vaccin en pols naar hun bereidheid tot vaccinatie. Het is belangrijk dat je steeds een up-to-date overzicht hebt.  

Tip: maak deze lijsten in Excel op zodat zij als basis kunnen dienen voor de registratie in Vaccinnet. Werk met ditxlsx bestandsjabloon bewoners- en personeelslijsten COVID-19-vaccinatie (111 kB)

3. Bestel vaccins via het e-loket 

Via het e-loket bestel je het aantal vaccins voor de eerste doelgroep: alle bewoners en inwonende mantelzorgers van je woonzorgcentrum, inclusief kortverblijf type 1 of autonoom centrum voor herstelverblijf. Vermeld wanneer je met de vaccinatie kan starten. Uiterlijk 7 dagen voor de vaccinatie informeren we je over de planning en levering van de vaccins.  

4. Stel een vaccinatieverantwoordelijke aan 

Deze persoon is het aanspreekpunt voor alles rond de praktische organisatie van de vaccinatie in jouw woonzorgcentrum.   

5. Werk een plan van aanpak uit 

Bekijk hoe je de voorbereiding en toediening van de vaccins best organiseert. Stel samen met de coördinerende arts één of meer vaccinatieteams samen. Een vaccinatieteam bestaat uit 2 verpleegkundigen: één die de vaccins voorbereidt, één die ze toedient. Bespreek wie de vaccins voorschrijft, medisch toezicht doet, hoe de opvolging en registratie van eventuele bijwerkingen gebeurt. Voorzie ook één of meerdere medewerkers die instaan voor de registratie in Vaccinnet

6. Inventariseer risicogroepen 

Personen met cognitieve problemen worden best bijgestaan door iemand van de zorgequipe die dicht bij hen staat om ze gerust te stellen. Ook voor wie bloedverdunners neemt, bedlegerig is of aan een psychiatrische aandoening lijdt, voorzie je best extra tijd of een extra paar handen. 

7. Controleer de stock beschermings-, toedienings- en EHBO-materialen 

De vaccins en het injectiemateriaal ontvang je één dag voor de vaccinatie. Toch voorzie je best zelf ook een kleine voorraad optrek- en injectienaalden, spuiten, handschoenen, naaldcontainers, enz. 

Een overzicht van de beschermingsmaterialen die je nodig hebt, vind je hier. Voorzie een mobiele kar voor het vaccinatieteam waar het de vaccins kan klaarmaken.   

8. Maak een noodplan op en stel een noodkoffer samen 

Werk met de coördinerende arts en het vaccinatieteam een noodprocedure uit met oplossingen voor diverse scenario’s: wat te doen als er bewerkingen zijn, wat als een bewoner ziek is, wat bij een stroompanne … Voorzie het nodige materiaal en stel een noodkoffer samen met o.a. 2 ampullen adrenaline (1mg/1ml), tabletten antihistaminicum, Solu-Medrol ampullen. 

9. Voorzie een koelkast met temperatuurmonitoring 

De vaccins moeten tussen de 2°C en 8°C bewaard worden. Bewaar in deze frigo enkel de vaccins, geen andere geneesmiddelen, eten of drank. 

10. Mobiliseer iedereen 

Zodra de datum van vaccinatie bekend is, moet je snel schakelen en iedereen mobiliseren. Plan de vaccinatieteams in en voorzie een vormingsmoment voor het personeel. Informeer bewoners over het verloop van de vaccinatie.  

Tip: Neem met de vaccinatieverpleegkundigen de procedure van het NVKVV door, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen. 

Draaiboek coronavaccinatie

Je vindt er uitleg bij elke procedurestap: van de bestelling van vaccins tot en met de opvolging na het toedienen van de tweede dosis.