IMC legt laatste hand aan vaccinatiestrategie

  • 2 december 2020

De interministeriële conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft vandaag opnieuw vergaderd over verschillende domeinen in de aanpak van de COVID-19 pandemie.

België tekent in op Europese aankoopprocedure voor het kandidaat-vaccin Moderna

De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de lidstaten. In België heeft het adviescomité dat instaat voor de analyse van de aankoopdossiers een positief advies gegeven voor het kandidaat-vaccin van Moderna. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft dit advies gevolgd. Als dit vaccin een marktvergunning krijgt, zal België het aankopen.

Het Europese contract gaat over de aankoop van 80 miljoen dosissen. België zou daarvan 2 miljoen dosissen aankopen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) was midden november 2020 gestart met de doorlopende evaluatie (rolling review) van dit kandidaat-vaccin. Op 1 december 2020 heeft Pfizer/BioNTech een aanvraag voor voorwaardelijke vergunningsaanvraag ingediend bij het EMA. Deze adviesprocedure rond aankopen staat los van het toekennen van de vergunning voor het op de markt brengen van een vaccin. Dat blijft een bevoegdheid van het EMA in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten. Wanneer er door het EMA geen marktvergunning voor het vaccin in kwestie wordt verleend, wordt het contract ontbonden. Er zijn momenteel nog geen vaccins tegen COVID-19 door het EMA vergund.

Midden augustus 2020 gaf het adviescomité al een advies voor het contract voor het kandidaat-vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford en in november 2020 voor het kandidaat-vaccin van Janssen (Johnson & Johnson), Pfizer en BioNTech en CureVac.

De COVID-19 vaccinatiestrategie wordt afgewerkt

De taskforce operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie van het Regeringscommissariaat Corona zit in de laatste rechte lijn. Morgen wordt op een extra IMC de strategie voorgesteld om het vaccinatieprogramma uit te rollen.  De omvang en complexiteit van het vaccinatieprogramma is uniek voor ons land en zal de inzet vragen van vele actoren en middelen. Morgen zal de IMC ook een beslissing nemen over de prioritaire groepen, de fasering, het afsprakenkader tussen de Ministers, de logistieke aspecten over de organisatie van een dergelijke massale vaccinatie, en hoe de communicatie zal georganiseerd worden.

Meer info