Gratis pneumokokkenvaccin voor bewoners van woonzorgcentra

  • 9 november 2020

Vanaf vandaag biedt de Vlaamse overheid aan bewoners van woonzorgcentra naast de griepprik ook gratis een pneumokokkenvaccin aan. Dat moet ouderen beschermen en ziekenhuisbedden helpen vrijhouden voor COVID-patiënten dit najaar. 

Amper 10% van de 65-plussers is vandaag gevaccineerd tegen infecties met invasieve pneumokokken. Toch komen besmettingen vaak voor en kunnen ze ernstige ziektes veroorzaken voor ouderen, vooral longontsteking, vaak als complicatie bij griep. De Hoge Gezondheidsraad riep daarom op om de vaccinatiegraad onder 65-plussers op te krikken. 

Gefaseerde vaccinatie

Het vaccin dat gratis wordt aangeboden is het pneumokokkenvaccin Pneumovax 23®. Dit vaccin werd gekozen omdat het de breedste bescherming biedt op korte termijn. De woonzorgcentra en hun coördinerende en raadgevende artsen kunnen ze gratis bestellen via Vaccinnet, het bestelsysteem voor de gratis vaccins gelinkt aan de Vlaamse vaccinatiedatabank. 

Omdat er weinig vaccins ter beschikking zijn voor België in de rest van dit jaar, wordt 25% van de bewoners eerst gevaccineerd. Wie dat zijn, bepaalt de arts van het woonzorgcentrum. Begin 2021 komen er extra vaccins bij, genoeg voor alle bewoners. Dan zullen de overige geïnteresseerden gevaccineerd kunnen worden.

Ook zinvol voor andere 65-plussers

Ben je ouder dan 65 of chronisch ziek, maar verblijf je niet in een woonzorgcentrum? Ook dan kan vaccinatie tegen pneumokokken zinvol zijn. Het vaccin is dan niet gratis. Een deel van de kosten kan je mogelijk terugkrijgen via de aanvullende ziekteverzekering van je mutualiteit. Bespreek het met je huisarts.