Geen beveiligingsfout in CovidScanBE

  • 15 oktober 2021
  • Unieke certificatennummers zorgen voor een veilige en anonieme werking. De eigenaar van het certificaat is niet te achterhalen.
  • Burgers kunnen gerust zijn dat hun gegevens veilig zijn. Bij verlies van een certificaat of bij fraude kan het geblokkeerd worden en ontvangt de burger een nieuw.
  • CovidScanBE is de enige toegelaten app die certificaten mag scannen.
  • Intussen gebruiken 5,8 miljoen Belgen de CovidSafeBE app, de veiligste oplossing om de certificaten te bewaren.

CovidScanBE is de officiële Belgische app om COVID-certificaten te scannen. De app wordt gebruikt door personen die de toegangscontrole mogen uitoefenen met het Covid Safe Ticket. De app controleert of u over een geldig certificaat beschikt, bijvoorbeeld na een vaccinatie, na herstel van COVID-19 of na een negatieve test. Door middel van een groen of rood teken in de scan-app wordt aangeduid of de persoon toegelaten wordt of niet.

COVID-certificaten die uitgegeven zijn maar die niet meer geldig zijn, worden in een publieke lijst bijgehouden. Enkel het certificatennummer wordt bijgehouden en de reden waarom deze op de lijst staan, wordt niet vermeld. De CovidScanBE app controleert deze lijst met ongeldige certificatennummers dagelijks zodat de app rood kan kleuren als één van deze certificaten gescand wordt. De lijst bestaat uit unieke certificatennummers. Zo’n nummer is erg lang en bevat geen informatie over de identiteit van de persoon of de eigenaar van het certificaat. Door het gebruik van deze unieke certificatennummers wordt de privacy van burgers beschermd en er is dus geen sprake van een beveiligingsfout. Ook de reden waarom de app rood kleurt bij het scannen van een certificaat, is niet te achterhalen.

Burgers hoeven niet ongerust te zijn: hun gegevens zijn veilig”, verduidelijkt projectleider Gert De Gelder. “De lijst van ongeldige certificaten bevat geen namen of identiteiten, en ook geen reden waarom een certificaat rood kleurt bij het scannen. De opzet met unieke nummers zorgt voor een volledig anonieme werking.

De overheid roept burgers wel op om zorg te dragen voor het certificaat, zeker als het certificaat afgedrukt is. Net zoals een identiteitskaart bevat het certificaat persoonlijke gegevens die u beter niet laat rondslingeren of aan mensen toont met malafide bedoelingen. Het verzamelen van certificatennummers en het gebruik van de publieke lijst om daaruit potentieel te proberen afleiden wie besmet zou zijn, is strafbaar en in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische regelgeving. In zo’n geval dient onmiddellijk klacht ingediend te worden bij het parket en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Laat je certificaat enkel scannen bij mensen die hiervoor de toelating hebben. In België mag alleen de CovidScanBE app hiervoor gebruikt worden”, verklaart Gert De Gelder.

Ben je je certificaat verloren of heb je een vermoeden van fraude, dan kan je je certificaat laten blokkeren en een nieuw certificaat aanvragen. Hiervoor neem je contact op met de verschillende contact centers van CovidSafe.

De veiligste manier om COVID-certificaten bij te houden, is via de CovidSafeBE app. 5,8 miljoen Belgen hebben deze app inmiddels op hun smartphone geïnstalleerd.

Samenwerking van overheden

De COVID-certificaten, de CovidSafeBE app en de CovidScanBE app zijn het resultaat van een nauwe samenwerking van de federale en regionale overheden van ons land, het eHealth-platform en Sciensano. Het agentschap Digitaal Vlaanderen staat in voor de bouw en het beheer van de oplossing.

Meer info

Meer informatie: www.covidsafe.be (voor burgers) en www.covidscan.be (voor organisatoren van evenementen).