Figuur 2 - Percentage volledig gevaccineerd per functiegroep

percentage volledig gevaccineerdFiguur 2: Percentage medewerkers per zorgvoorziening die volledig gevaccineerd zijn, gegroepeerd per functiegroep en gekleurd op basis van beroepstype (zorg- versus niet-zorg beroepen). Per functiegroep werd het aantal deelnemende zorgvoorzieningen aangeduid (n=aantal voorzieningen). Elk punt vertegenwoordigt de vaccinatiegraad van die functiegroep in een bepaalde zorgvoorziening. Alle functiegroepen met minder dan 10 medewerkers werden o.w.v. mogelijke vertekening verwijderd uit de analyses en visualisatie. Let op! Er worden percentages gebruikt. In kleinere voorzieningen is het effect van niet-gevaccineerden op de vaccinatiegraden groter dan in grotere voorzieningen.