Figuur 1 - Percentage volledig gevaccineerd in zorg- versus andere beroepen

percentage volledig gevaccineerdFiguur 1: Hier wordt het percentage medewerkers per zorgvoorziening getoond die volledig gevaccineerd zijn, gegroepeerd per type zorgvoorziening en beroepstype (zorg- versus niet-zorg beroepen). Per type zorgvoorziening werd het aantal deelnemende zorgvoorzieningen aangeduid (n=aantal voorzieningen). Elk punt vertegenwoordigt de vaccinatiegraad voor zorg- of niet-zorgmedewerkers in een bepaalde zorgvoorziening. Alle groepen (zorg en niet-zorg) met minder dan 10 medewerkers werden o.w.v. mogelijke vertekening verwijderd uit de analyses en visualisatie. Let op! Er worden percentages gebruikt. In kleinere voorzieningen is het effect van niet-gevaccineerden op de vaccinatiegraden groter dan in grotere voorzieningen.