Familie in een woonzorgcentrum? Dit moet je weten over de coronavaccinatie

In januari worden de eerste bewoners in ouderenvoorzieningen gevaccineerd. Heb jij een familielid in een woonzorgcentrum? Dit zijn de antwoorden op veelgestelde vragen.  

Wie wordt als eerste gevaccineerd? 

De eerste vaccins zijn voor de bewoners van woonzorgcentra. Ook bewoners in centra voor kortverblijf type 1 en in centra voor herstelverblijf komen in de eerste fase aan de beurt, tenzij de verblijfsduur minder dan 21 dagen bedraagt. Bewoners in assistentiewoningen en serviceflats die verbonden zijn aan een woonzorgcentrum behoren ook tot de prioritaire doelgroep.  

Wanneer worden de eerste vaccins toegediend?  

Vanaf 6 januari 2021 starten de woonzorgcentra met vaccineren. Dat gebeurt als de voorzieningen logistiek en organisatorisch klaar zijn om met de vaccinatie te starten.

Wat is de termijn van deze eerste fase? 

In de eerste 2 maanden van 2021 hopen we alle bewoners een vaccin toe te dienen. Daarna komen de andere residentiële zorgvoorzieningen voor kwetsbare personen, de zorgverleners in de ziekenhuizen en de eerste lijn aan de beurt.  

Waarom krijgen bewoners van woonzorgcentra als eersten de kans om zich te laten vaccineren?  

We zetten prioritair in op de meest kwetsbare doelgroep. Mensen ouder dan 65 jaar lopen het meeste risico om ernstig ziek te worden wanneer ze besmet geraken met het coronavirus. Doordat de bewoners van woonzorgcentra samen wonen is er bovendien meer risico dat het virus zich snel verspreidt dan als je alleen thuis woont.

Hoe verloopt de vaccinatie? 

De bewoners van het woonzorgcentrum worden door het aanwezige zorgpersoneel gevaccineerd, onder het toeziend oog van een arts. Dat gebeurt met een injectie in de bovenarm. Na het spuitje blijven ze nog een kwartiertje onder medisch toezicht. De vaccinatie is gratis.  

Kan een bewoner het vaccin weigeren?  

Het COVID-19-vaccin is niet verplicht, maar wel ten zeerste aanbevolen. Bij twijfel raden we je aan om uitleg te vragen aan je huisarts of verzorgend personeel. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter. Pas als meer dan 70% van de bevolking is gevaccineerd, kunnen we groepsimmuniteit bereiken. Wie meebouwt aan groepsimmuniteit, beschermt kwetsbare mensen die niet gevaccineerd mogen worden, zoals kankerpatiënten en zwangere vrouwen. Bovendien werk je mee aan het voorkomen van nog meer overlijdens door het coronavirus. Maar vooral: een brede vaccinatie zorgt ervoor dat we de strenge coronamaatregelen kunnen loslaten en opnieuw kunnen samenzijn met al onze geliefden en terug voluit van het leven kunnen genieten. Elke gevaccineerde telt! 

Moet je toestemming geven? 

Ja. Voor de toediening van het vaccin moet de bewoner toestemming geven aan de persoon die het vaccin toedient. Die toestemming kan gewoon mondeling of fysiek (o.a. door het aanbieden van een arm) gebeuren.

Wat als je wilsonbekwaam bent?  

Voor een persoon die wilsonbekwaam is, moet de toestemming worden gevraagd bij één van de volgende personen:  

  • de houder van een zorgvolmacht
  • de wettelijk vertegenwoordiger (als de houder van een zorgvolmacht niet beschikbaar is)
  • de behandelende huisarts (indien geen van bovenstaande beschikbaar) 
  • de coördinerend en raadgevend arts (indien geen van bovenstaande beschikbaar). 

De beslissing van de bewoner of de vertegenwoordiger wordt in het zorgdossier van de bewoner genoteerd, samen met de datum en de wijze waarop de toestemming werd verleend. Alleen als niet met zekerheid een mondelinge toestemming van een bevoegd persoon genoteerd kan worden in het zorgdossier (bv. bij onenigheid in de familie), is het aan te raden om de toestemming schriftelijk te documenteren. 

Hoe weet ik zeker dat alles veilig verloopt?  

Er is een strikte procedure uitgewerkt zodat de vaccinatie vlot en veilig kan verlopen. Alle betrokkenen zijn hiervan op de hoogte en genoten de nodige opleiding. Ook het vervoeren en bewaren van de vaccins gebeuren onder strikte voorwaarden en alles wordt continu gemonitord.  

Hoeveel dosissen moet je krijgen?  

De vaccinatie in de woonzorgcentra bestaat uit 2 dosissen die worden toegediend met een interval van 21 dagen. Op die 21 dagen zit een marge van ongeveer 2 dagen. 

Zijn er bijwerkingen? 

Dat kan, maar ernstige bijwerkingen zoals een allergische reactie zijn zeldzaam. Deze reacties treden op tussen de 5 en 10 minuten na het toedienen van het vaccin, en zijn goed behandelbaar. Het zorgteam volgt iedereen nauw op, ook de dagen na de vaccinatie.  

Kan ik na de vaccinatie van mijn familielid in het woonzorgcentrum gewoon weer op bezoek gaan?  

Voorlopig zullen de richtlijnen over het verplicht gebruik van een mondneusmasker en de andere beschermende regels in zorgvoorzieningen niet wijzigen of versoepelen. Het dragen van een mondneusmasker blijft ook verplicht voor wie gevaccineerd is. Versoepelingen zullen pas geleidelijk aan mogelijk zijn als er een voldoende hoge vaccinatiegraad is bereikt binnen de woonzorgcentra en daarbuiten.  

Meer info