Extra prik voor patiënten met een verlaagde immuniteit om de vaccinatie te vervolledigen

  • 15 september 2021

Sinds 14 september 2021 ontvangen patiënten met een verminderde immuniteit hun uitnodiging voor een extra vaccinatiedosis tegen COVID-19. Zij komen in aanmerking voor een extra coronaprik bovenop hun eerdere basisvaccinatie van 1 of 2 dosissen. Ongeacht het type vaccin dat bij de eerste en tweede prik gegeven werd, wordt voor die extra prik een vaccin van Pfizer of Moderna (mRNA-vaccin) toegediend. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bij deze patiënten een extra dosis met een mRNA-vaccin kan zorgen voor een betere immuunrespons. In Vlaanderen gaat om een groep van van 200.000 personen, waarvan 5.300 in woonzorgcentra. Voor gans België gaat het om 350.000 personen. 65-plussers zonder deze verminderde immuniteit komen voorlopig niet in aanmerking voor een derde prik.

De doelgroep bestaat uit personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling, waardoor ze minder sterk reageren op vaccinatie en een ‘extra’ dosis aangewezen is om maximale bescherming te verkrijgen tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19. Deze groep werd samengesteld op basis van verschillende bronnen, zoals het Kankerregister, de ziekenfondsen en de medische dossiers bij de huisartsen. Het betreft patiënten met:

  • aangeboren afweerstoornissen
  • chronische nierdialyse
  • inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva
  • bloedkankers of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren
  • pretransplant-, stamcel transplant- en orgaantransplant patiënten
  • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Hoe zelf nagaan of je op de lijst staat?

Via www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.belgie.be kan je sinds 14 september zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat.

Indien van toepassing zie je bovenaan een nieuwe activatie in september, dat is de derde prik. Onderaan staan je vorige vaccinaties vermeld.

Screenshot derde prik

Zorg en Gezondheid roept daarom om om niet naar je huisarts te bellen met de vraag of je op de lijst staat. Wie een vaste huisarts heeft en in aanmerking komt voor de derde prik krijgt  automatisch een uitnodiging.

Ontvang je geen uitnodiging? Dan is dat goed nieuws: je basisvaccinatie beschermt in dat geval voldoende tegen het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19.

Er bestaat altijd nog een kleine kans dat je toch een risicopatiënt bent, maar niet op de lijst opgenomen bent. Bijvoorbeeld: je hebt een aangeboren afweerstoornis waarvoor geen behandeling nodig is, en waarvoor je nog nooit een huisarts geraadpleegd hebt. Ga in dat geval naar je vaste huisarts of een huisarts naar keuze als je geen vaste huisarts hebt. Huisartsen kunnen in dat geval de lijst met risicopatiënten nog aanvullen, waardoor alsnog een uitnodiging voor een derde prik verstuurd zal worden.