EMA geeft goedkeuring aan Pfizer als boostervaccin voor 12-17-jarigen

  • 25 februari 2022

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft donderdag zijn goedkeuring gegeven om het vaccin van Pfizer toe te dienen als een boosterdosis aan tieners vanaf de leeftijd van 12 jaar. 

in Vlaanderen kunnen tieners nu al een boostervaccin krijgen, mits geïnformeerde toestemming van de ouders. De Vlaamse Regering had eerder beslist om hiervoor niet te wachten op de goedkeuring van het EMA, aangezien verschillende Europese landen dit ook al deden. 

Het EMA baseert zijn oordeel nu onder meer op gegevens van een klinische studie over de effectiviteit van een booster bij 16-plussers en data uit Israël, waar boosters al worden toegediend aan tieners. Het Geneesmiddelenagentschap gaat ervan uit dat de immuunrespons na een booster bij tieners minstens vergelijkbaar zou zijn als bij volwassenen.

Indien landen de booster voor tieners willen toelaten, moeten ze wel rekening houden met de verspreiding en ernst van de ziekte, het risico op bijwerkingen (ontsteking van de hartspier) en het bestaan van andere beperkende maatregelen, onderstreept het EMA.

Voorts besliste het EMA ook dat Moderna in de toekomst ook mag toegediend worden aan kinderen tussen de 6 en 11 jaar. Het gaat dan om een halve dosis in vergelijking met de dosis die 12-plussers krijgen toegediend. Die lagere dosis zou in die leeftijdscategorie een vergelijkbare immuunrespons opwekken.

bron: Belga