Download het bronbestand van de affiche 'Hou griep uit je team'

Zorg en Gezondheid stelt de bronbestanden gratis ter beschikking van derden. Je kan de materialen vrij gebruiken en aanpassen, op voorwaarde dat er geen logo's verwijderd worden en dat de inhoudelijke lijn en stijl verdergezet wordt. Je kan bv. je logo toevoegen of een foto van eigen medewerkers gebruiken.