Doel: 70% vaccinatiegraad in secundaire scholen

  • 27 augustus 2021

Vaccineren op school?

De vooravond van het nieuwe schooljaar brengt vaak frisse en goede ideeën naar boven.  Verschillende populatiemanagers denken na om via de mobiele teams op school te vaccineren.  Om de hectische start van het schooljaar wat te temperen en bij de start van het schooljaar iedereen maximaal te beschermen blijft het sensibiliseren en informeren van de ouders om hun kinderen te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum de voorkeurspiste.

In specifieke situaties kan de populatiemanagers i.s.m. met de scholen en de CLB-artsen beslissen om toch op school te vaccineren om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad bij de schoolgaande jeugd te bereiken.  De populatiemanagers evalueren samen met de scholen en de CLB-artsen of vaccinatie op school hiertoe de meest aangewezen methode is.   Wanneer er beslist wordt om via school te vaccineren is er samen met het CLB en het departement Onderwijs een kaderrichtlijn opgesteld waarmee iedereen aan de slag kan.  Deze richtlijn staat gepubliceerd op www.laatjevaccineren.be