Difterie - kroep

Vaccinatie tegen difterie

Vaccinatie tegen difterie maakt deel uit van het basisvaccinatieschema:

Leeftijd Gecombineerd vaccin dat beschermt tegen Merknaam (gratis aanbod)
8 weken Difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
12 weken Difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
16 weken Difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
15 maanden Difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
6 jaar
(1ste leerjaar)
Difterie, tetanus, kinkhoest, polio  Tetravac
14 jaar
(3de jaar secundair onderwijs)
Difterie, tetanus en kinkhoest  Triaxis
levenslang (om de 10 jaar) Difterie, tetanus en kinkhoest  Triaxis

*Haemophilus influenzae type b

Inhaalvaccinatie

Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen pneumokokken, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Vraag raad aan je arts. Deze vaccinatie wordt altijd toegediend in een combinatievaccin, afhankelijk van de leeftijd, met minstens een component tegen tetanus en kinkhoest erbij.

eurotekenDeze vaccins zijn gratis voor iedereen, als je arts ze via Vaccinnet bestelt. Je betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen. Als Kind en Gezin of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vaccin toedient, betaal je ook niet voor de raadpleging. Koop je het vaccin op doktersvoorschrift bij de apotheker, dan kan de Vlaamse overheid de kosten niet terugbetalen.

Difterie of kroep: symptomen, besmetting en behandeling

Difterie of kroep is een bacteriële infectieziekte die de keel, het hart en het zenuwstelsel aantast. Difterie wordt overgedragen via de lucht, door hoesten of niezen.

Symptomen

De ziekteklachten kunnen heel uiteenlopend zijn:

  • Soms treedt er alleen een neusinfectie op.
  • Difterie kan leiden tot ernstige keelpijn met grijs beslag in de keel, koorts, slikklachten, misselijkheid en overgeven.
  • Soms is de hals sterk opgezwollen. In ernstige gevallen kan je het benauwd krijgen en zelfs stikken.
  • Bij 10 tot 20% van de patiënten treden complicaties op zoals verstikkingsgevaar, slechtziendheid, hartproblemen, verlamming van de ledematen of schade aan het zenuwstelsel. Bij 3 tot 12 % van de difteriepatiënten kunnen de complicaties dodelijk zijn. De risico’s zijn het grootst bij jonge baby’s en ouderen.

De eerste symptomen treden gewoonlijk 2 tot 5 dagen na besmetting op.

Besmetting

  • Difterie wordt veroorzaakt door de bacterie “Corynebacterium diphteriae”. De bacterie produceert een gifstof (toxine) die de weefsels beschadigt. Vooral de bovenste luchtwegen lopen schade op, maar ook het weefsel van het hart en het zenuwstelsel raken aangetast.
  • Besmetting gebeurt van mens op mens door hoesten en niezen, door contact met opgehoest materiaal of pus van een wonde. Ook besmette (rauwe) melk of besmet voedsel kan difterie veroorzaken.
  • Je kan besmet zijn met de difteriebacterie zonder ziek te zijn, en anderen ongemerkt besmetten. 
  • Je bent besmettelijk van 7 dagen voor het verschijnen van de klachten tot gemiddeld 2 weken na het begin van de klachten.

Behandeling

Difterie kan behandeld worden met antibiotica en difterieantitoxine (een antiserum toegediend via inspuiting). De behandeling doet niets tegen al ontstane schade.