De standaard doorlooptijd per type vaccin

We doen er alles aan om elk beschikbaar vaccin zo snel mogelijk toe te dienen. Hoeveel tijd er verstrijkt tussen het moment dat een vaccin aan ons land geleverd wordt en het moment dat het vaccin bij iemand wordt toegediend, hangt af

  1. van het traject  dat het vaccin moet doorlopen
  2. van wanneer dat traject kan starten. Dat startschot hangt dan weer van van hoe zeker de overheid ervan kan zijn dat het vaccin er daadwerkelijk zal zijn als we het nodig hebben, hoe zeker we dus zijn dat de producent van het vaccin levert wat hij aankondigt. 

Dat maakt dat we voor de verschillende types vaccins momenteel een andere doorlooptijd hebben:

  • Pfizer is momenteel de meest betrouwbare leverancier. De overheid kan al het startschot geven en vaccinatiecentra kunnen al mensen uitnodigen nog voor de vaccins in het land zijn. Zo kunnen nog in dezelfde week dat de vaccin arriveren, ze al vervoerd worden naar de vaccinatiecentra en die week en de week erop al worden toegediend. 
  • Voor AstraZeneca en Moderna is momenteel het risico nog te groot dat er niet of minder geleverd wordt dan werd aangekondigd. De overheid kan daarom het startschot voor de voorbereiding en de uitnodigingen van mensen pas geven zodra de vaccins daadwerkelijk geleverd zijn aan de overheid. De vaccins kunnen toegediend worden de tweede week nadat ze geleverd zijn.  Voor Moderna blijft de helft 4 weken op reserve om toe te dienen als tweede dosis. 

pdf bestandInfographic: standaard doorlooptijd per vaccintype (118 kB)

De standaard en gemiddelde doorlooptijd wordt nog beïnvloed door een aantal factoren:

  • Registratieachterstand waardoor vaccins die al toegediend zijn, nog niet te zien zijn in de cijfers
  • Tweede dosissen die als reserve gehouden moeten worden
  • Vaccins die opzij gehouden worden als noodstock om op heel korte tijd bij onverwachte tekorten (door bv. transportproblemen) te kunnen bijspringen
  • Beperkt verlies van vaccins
  • Decentrale voorraden in ziekenhuizen of vaccinatiecentra wanneer een vaccin dat voorzien was om te worden toegediend, niet meteen kan worden toegediend.