Vaccinatieteller

Het aantal gevaccineerde Vlamingen groeit élke dag. Volg je de cijfers graag op de voet? De Vlaamse vaccinatieteller toont je elke dag hoeveel mensen in Vlaanderen intussen gevaccineerd zijn met 1 of 2 dosissen van een COVID-19-vaccin.

Nu toont onze teller de vaccinaties die uitgevoerd én geregistreerd zijn in de Vlaamse woonzorgcentra. We breiden deze teller snel uit naar alle toegediende en geregistreerde vaccinaties.

Wat moet je weten over deze cijfers?

  • Deze cijfers zijn door de woonzorgcentra zelf geregistreerd in het zogeheten 'e-loket' van Zorg en Gezondheid.
  • Ze lopen iets achter: in realiteit zijn er al heel wat meer woonzorgcentra en meer mensen gevaccineerd, maar die woonzorgcentra moeten hun vaccinaties nog registeren of de data moet nog binnen komen.
  • Ze kunnen nog licht verschillen van de officiële cijfers over het aantal toegediende en geregistreerde vaccins. Die komen uit het systeem 'Vaccinnet'. Ook in deze Vlaamse vaccinatieteller zullen we binnenkort werken met de cijfers uit Vaccinnet.

Meer over deze data

Hoe worden toegediende vaccins geregistreerd?

Alle toegediende vaccins worden in het hele land geregistreerd in “Vaccinnet”. Met het e-loket vragen we in onze woonzorgcentra een aantal bijkomende gegevens op die we niet via de registraties in Vaccinnet te weten kunnen komen.

Hoe verhouden deze cijfers zich tot de cijfers van de federale overheid?

Momenteel toont de Vlaamse vaccinatieteller cijfers die komen uit het e-loket. Die kunnen verschillen van die uit Vaccinnet waar de federale overheid zich op baseert.

Zal de Vlaamse vaccinatieteller ook cijfers uit Vaccinnet tonen?

Ja, op korte termijn zal de vaccinatieteller tonen hoeveel vaccinaties in Vlaanderen toegediend en geregistreerd werden in Vaccinnet.