Beschikbare COVID-19-vaccins

Beschikbare vaccins

Deze vaccins zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om COVID-19-infecties te voorkomen. Voorzichtigheid is geboden bij het vergelijken van de verschillende vaccins omdat de wetenschappelijk studies verschilden.

Het AstraZeneca- en Janssen-vaccin worden niet meer of zeer gering nog toegediend in België.

Producent Pfizer-BioNTech Moderna AstraZeneca Janssen Pharmaceutica
Type vaccin mRNA mRNA Virale vector Virale vector
Aantal dosissen 2 2 2 1
Interval basisvaccinatie (tijd tussen dosis 1 en 2)
  • 21-42 dagen
  • strikt minimum 19 dagen 
  • 28-30 dagen 
  • strikt minimum 26 dagen 
  • 8-12 weken met ±5 dagen speling (dag 51-89) 
  • strikt minimum 4 weken (dag 28)

Niet van toepassing

Interval voor booster
  • 6 maanden
  • 6 maanden
  • 4 maanden
•   minstens 2 maanden
Voor wie basisvaccinatie?

12+

12+

41+*

41+**
18-41j mits informatieverstrekking en eigen inschrijving 

Voor wie booster?

18+

18+

Wordt niet toegediend als booster Wordt niet toegediend als booster
Bijsluiter Publieksbijsluiter Comirnaty Publieksbijsluiter Moderna Publieksbijsluiter AstraZeneca pdf bestandPublieksbijsluiter Janssen (209 kB)
Productkenmerken Productkenmerken Comirnaty Productkenmerken Moderna

pdf bestandProductkenmerken AstraZeneca (166 kB)

pdf bestandProductkenmerken Janssen (510 kB)

* De Interministeriële conferentie Volksgezondheid besliste op 24 april 2021 om alleen personen vanaf 41 jaar te vaccineren met AstraZeneca. Meer over de veiligheid van dit vaccin na de beoordeling van het Europese Geneesmiddelenagentschap n.a.v. meldingen van bloedstollingsstoornissen.
** De Interministeriële conferentie Volksgezondheid besliste op 10 juni dat mensen jonger dan 41 jaar gevaccineerd kunnen worden met het Janssen-vaccin als ze eerst voldoende geïnformeerd worden en zelf aangeven met dit vaccin gevaccineerd te willen worden

Kandidaat-vaccins

Er zijn ook nog andere kandidaat-vaccins in ontwikkeling waarvan al tussentijdse resultaten werden bekend gemaakt.

Producent Type vaccin
Curevac mRNA
Sanofi-GSK Eiwitgebaseerd

Meer info