Vaccinatieteller

De vaccinatieteller wordt elke maandag, woensdag en vrijdag bijgewerkt.

Update op 11 februari: deze tellers baseren zich qua aantal personen op de bevolkingscijfers van 1/1/2021, aangezien er nog geen recentere bevolkingsscijfers beschikbaar zijn. Maar aangezien we intussen 2022 zijn, hebben we bij alle personen 1 levensjaar bijgeteld. Wie op 1/1/2021 17 jaar was, wordt in onze teller dus geteld als 18-jarige, enzoverder. 

 

Per gemeente en provincie

Meer over deze data

Alle toegediende vaccins worden in het hele land geregistreerd in Vaccinnet. Dat is een Vlaams registratiesysteem voor vaccins dat al bestond voor de COVID-19-vaccinaties. We hebben dit systeem uitgebreid zodat ook de andere regio’s in ons land er gebruik van kunnen maken.

Elk vaccin dat wordt toegediend, moet door de persoon die het vaccin heeft toegediend (de vaccinator) of in diens opdracht geregistreerd worden in Vaccinnet. De registraties in Vaccinnet zijn zo de officiële bron voor het aantal vaccins dat in Vlaanderen en de rest van het land zijn toegediend.

Bevolkingscijfers 2021 

Om te berekenen hoeveel percent van de bevolking gevaccineerd is, vergelijken we het aantal gevaccineerde personen met de officiële bevolkingscijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Het aantal gevaccineerde personen is up-to-date, telkens iemand gevaccineerd wordt, wordt dat geregistreerd. De bevolkingscijfers dateren van 1 januari 2021. Statbel heeft daar recent voorlopige cijfers over gepubliceerd die later bij het publiceren van de officiële cijfers nog gecorrigeerd kunnen worden. In de loop van zomer verwachten we dat Statbel de officiële bevolkingscijfers van 1/1/2021 beschikbaar heeft en dan zullen we de vaccinatiegraad herrekenen met deze cijfers.

Aanpassing indeling leeftijdsgroepen voor de vaccinatiegraad

In overleg met Sciensano hebben we op 2 juni een aanpassing doorgevoerd bij de berekening van de vaccinatiegraad per leeftijdsgroep. Het gaat over de regels die we toepassen om iemand die gevaccineerd is, aan de ene of andere leeftijdsgroep toe te wijzen.  

In de oude werkwijze telde de leeftijd op moment van vaccinatie. Wie bijvoorbeeld 65 was op het moment van vaccinatie, werd meegeteld voor de vaccinatiegraad van de 65+’ers. Ook wie nog 65 ging worden voor zijn tweede vaccinatiedosis, werd meegeteld bij de vaccinatiegraad van de 65+’ers. Heel wat mensen die in 2021 65 geworden zijn of zullen worden, werden dus meegeteld in de vaccinatiegraad van de 65+’ers.

Deze rekenwijze hebben we nu veranderd: vanaf nu kijken we naar de leeftijd die een persoon had op 1 januari 2021 om de persoon aan een leeftijdscategorie toe te wijzen. Iemand die op 1 januari 2021 64 jaar was, verjaarde in maart en gevaccineerd werd in april, wordt niet meer meegeteld in de vaccinatiegraad van de 65+’ers, maar in de vaccinatiegraad van de -65-jarigen.

Deze aanpassing resulteert dus in een daling van de vaccinatiegraad van de 65+’ers en een stijging van de vaccinatiegraad van de -65-jarigen. De totale vaccinatiegraad wijzigt daardoor uiteraard niet.

Mensen kunnen intussen ook verhuisd zijn en dus meegeteld worden in de vaccinatiecijfers van een gemeente terwijl ze in de bevolkingscijfers nog aan een andere gemeente zijn toegewezen.. 

Tot slot zijn er zijn ook mensen die gevaccineerd worden die niet in de bevolkingscijfers zijn opgenomen. Mensen met een zogeheten "BIS-nummer" bijvoorbeeld, zoals niet-Belgen die hier wel verblijven. 

Verschil met federale cijfers?

Door een samenwerking met het Agentschap Informatie Vlaanderen kan de Vlaamse vaccinatieteller zich baseren op de cijfers uit Vaccinnet. We zullen die zoveel als mogelijk op dezelfde manier verwerken en rapporteren als de federale collega’s, zodat de Vlaamse vaccinatieteller (quasi) dezelfde resultaten toont als de federale cijfers op de website van Sciensano (aangevuld met meer detail voor Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld per provincie). Lichte verschillen zijn momenteel nog mogelijk: in de verwerking van de data worden altijd een aantal regels toegepast om twijfelgevallen of onduidelijke registraties te verwerken. We gaan zoveel mogelijk dezelfde dataverwerkingsregels gebruiken als de federale collega's.