COVID-19-vaccinatie voor risicopatiënten

Sommige mensen lopen vanwege hun medische achtergrond meer risico om ernstig ziek te worden of te overlijden door corona. De volwassen risicopatiënten ontvingen in april en mei hun uitnodiging voor prioritaire coronavaccinatie. Ook jongeren vanaf 16 jaar met bepaalde aandoeningen kunnen zich nu prioritair laten vaccineren. Zij krijgen het vaccin van Pfizer-BioNTech, voorlopig het enige vaccin voor deze leeftijdsgroep dat toelating heeft gekregen van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). De vaccinatie gebeurt in een vaccinatiecentrum in je buurt. 

Je kan zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat via www.myhealthviewer.be
Als je 16 of 17 jaar bent, kan je vanaf 21 juni zien of je als risicopatiënt gekend staat.

Lijst van aandoeningen 

Als je een van deze aandoeningen hebt, behoor je tot de groep van risicopatiënten:

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen 
 • chronische hart- en vaatziekten 
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel, ook dementie
 • diabetes type I of II
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden 
 • hematologische kankers (bv. leukemie)*
 • obesitas (BMI ≥30 kg/m²)
 • hypertensie 
 • syndroom van Down 
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie 
 • actieve hiv/aids
 • zeldzame aandoeningen als ze een ernstige weerslag hebben op het functioneren (cardiaal, neurologisch, pulmonaal) (zie lijst Orphanet)

Voor deze aandoeningen wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts.

Patiënten van 16 of 17 jaar met:

 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden 
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden 
 • hematologische kankers (bv. leukemie) 
 • syndroom van Down 
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan) 
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva 
 • actieve HIV/AIDS
 • sommige zeldzame aandoeningen (zie lijst Orphanet)

Uitnodiging volgens leeftijd

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandoeningen. Alle ziekten worden als even belangrijk beschouwd. De uitnodigingen gebeuren op basis van leeftijd, van oud naar jong. 

Ook binnen de groep van 16- en 17-jarigen wordt er van oud naar jong gewerkt. Vanaf de dag dat de jongere 16 jaar wordt kan hij/zij worden uitgenodigd. De selectie van deze groep jongeren gebeurt door de behandelend arts-specialist pediater voor jongeren die ten laatste op 1 augustus 2021, 16 jaar worden. 

Risicopatiënt? Check het via myhealthviewer.be

Hoe kan je checken of je op de lijst van risicopatiënten staat?

 1. Kijk zelf na of je op de lijst van risicopatiënten staat: surf naar www.myhealthviewer.be. Je logt in met je elektronische identiteitskaart of een andere veilige loginmethode.

  • Als je 16 of 17 jaar bent, kan je vanaf 21 juni zien of je op de lijst met risicopatiënten staat.

 2. Lukt het je niet zelf om op www.myhealthviewer.be te kijken? Vraag het aan je apotheker. Je apotheker kan je ook informeren over de selectie van de risicopatiënten en je situatie met jou bekijken. Je kan ook contact opnemen met je ziekenfonds

Automatische selectie door ziekenfonds of arts

Je moet zelf niks doen om als risicopatiënt op de lijst te komen om prioritair gevaccineerd te worden. Voor het opstellen van de lijsten met risicopatiënten werden de gegevens uit meerdere bronnen gehaald: 

 • Het Kankerregister maakte een lijst met patiënten die de laatste 5 jaar een diagnose van kanker kregen. 
 • De ziekenfondsen stelden een lijst samen op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) bij hun leden. 
 • De huisartsen maakten een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. 
 • Daarnaast hebben een aantal specialisten in overleg met patiëntenorganisaties mensen opgelijst met bepaalde zeldzame aandoeningen.

16 of 17 jaar en toch niet op de lijst?

Je kan dat beschouwen als een goed teken. Het wil zeggen dat je niet tot de risicogroep behoort, en dat het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19 voor jou laag is. 

Meen je dat je toch tot de risicogroep behoort en vind je jezelf niet terug op de lijst? Neem contact op met je behandelend arts-specialist/pediater. Die kan je zo nodig altijd toevoegen aan de lijst van risicopatiënten, ook na 21 juni. Per ziekenhuis is er één referentiearts pediatrie toegevoegd die de selectie en de vaccinatie van 16-en 17-jarige risicopatiënten coördineert. 

Wat met andere aandoeningen?

Deze lijst met aandoeningen is tot stand gekomen op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad voor het prioriteren van subgroepen van patiënten jonger dan 65 jaar voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2. Dat advies is gebaseerd op Belgische en internationale studies. Die studies bekeken welke personen met onderliggende aandoeningen een verhoogde kans hebben op een ziekenhuisopname of overlijden als ze met COVID-19 besmet worden. 

Wie een aandoening heeft die niet op de lijst staat, komt niet in aanmerking voor een prioritaire vaccinatie. Je zal dan worden uitgenodigd volgens leeftijd. Lees meer over de volgorde van vaccineren.

Probeer dan ook niet via je huisarts om op de lijst te komen. Ook je ziekenfonds of het vaccinatiecentrum kan je niet toevoegen aan de lijst. 

Privacy gegarandeerd

De verschillende bronnen om mensen met aandoeningen op te lijsten, worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register: de ‘Vaccination Codes Database’. De enige informatie die de database bevat, is ‘deze persoon heeft een verhoogd risico’. Ze bevat dus geen enkele informatie over de aard van dit risico of over de aandoening.