COVID-19-vaccinatie mikt op minstens 8 miljoen Belgen

  • 17 november 2020

Om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen is een breed gamma aan maatregelen nodig. De COVID-19-vaccinatie is daarin zeer belangrijk. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft een aantal beslissingen genomen over de vaccinatie tegen COVID-19:

  • De doelstelling is om minstens 70% van de bevolking te vaccineren.
  • De prioritaire groepen zullen worden bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat.
  • De vaccinatie is vrijwillig.
  • De vaccinatie is gratis voor elke burger.
  • Vermits de vaccins zullen bestaan uit multidosis flacons die op dezelfde dag moeten worden toegediend zullen burgers zoveel als mogelijk gegroepeerd worden gevaccineerd.
  • Sciensano en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten werken samen aan een surveillanceplan. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van het Vlaamse Vaccinnet, dat uitgebreid wordt naar alle deelstaten.
  • Het hele vaccinatieprogramma zal worden gecofinancierd door de federale overheid en de deelstaten.

Om de uitrol van het vaccinatieprogramma in goede banen te leiden wordt een taskforce ‘operationalisering COVID-19-vaccinatiestrategie’ opgericht in de schoot van het Regeringscommissariaat Corona. Deze taskforce krijgt de opdracht om alle noodzakelijke acties te bepalen, toe te wijzen en te ondersteunen om de vaccinatiestrategie te realiseren. Haar taak is enkel coördinerend. Deze taskforce zal bestaan uit wetenschappers, vertegenwoordigers van federale en deelstatelijke overheidsdiensten, crisismanagers, en, waar nodig, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en technische werkgroepen. Prof. Dr. Dirk Ramaekers neemt de leiding van deze taskforce. Binnen de taskforce zal een specifieke cel “maatschappelijk debat en communicatie” instaan voor de stroomlijning en coördinatie van de wetenschappelijke en publieke communicatie. Deze cel zal worden voorgezeten door Prof. Dr. Yvon Englert.

België neemt deel aan de Europese aankoopprocedure voor de COVID-19 vaccins, waarbij de Europese Commissie in naam van de lidstaten onderhandelt met de bedrijven. Er zijn momenteel al 3 contracten ondertekend.