COVID-19-vaccinatie in de woonzorg

Grootschalige vaccinatieronde in woonzorgcentra afgerond: bedankt!

De woonzorgcentra hebben als eerste sector hun grootschalige vaccinatiecampagne tegen COVID-19 afgerond. En met succes. Dankzij de enorme inzet van uitbaters, directies, medewerkers, CRA’s, arbeidsartsen en vrijwilligers zijn we erin geslaagd een heel hoge vaccinatiegraad te bereiken bij bewoners én personeel. De vaccinatieteller biedt een terugblik op deze geslaagde campagne. 

We willen iedereen in onze woonzorgcentra en ook de medewerkers in de HUB-ziekenhuizen bedanken die van deze vaccinatieronde een succes hebben gemaakt. De motivatie en vaccinatiebereidheid van bewoners en medewerkers zijn een voorbeeld voor de rest van de bevolking en zal het vertrouwen in vaccinaties in het algemeen een boost geven. 

De resultaten zijn al merkbaar: het aantal uitbraken, ziekenhuisopnames en overlijdens zijn fors afgenomen. De vaccinaties hebben ook al eerste versoepelingen mogelijk gemaakt voor het samenleven in het woonzorgcentrum en het ontvangen van bezoek. 

Vragen over COVID-19-vaccinatie in de ouderenzorg? covac@vlaanderen.be