COVID-19-inhaalvaccinaties van beroepsbeoefenaars en patiënten in ziekenhuizen

Hoe pak je als ziekenhuis de vaccinatie van patiënten en medewerkers aan die nog niet (volledig) gevaccineerd werden? Deze richtlijnen wijzen de weg, afhankelijk van de situatie van de patiënt. Ze zijn ook van toepassing op externen die in het ziekenhuis werden gevaccineerd (bv. zorgprofessionals uit de eerste lijn, ...)

COVID-19-vaccinatie van patiënten die in het ziekenhuis verblijven en nog niet gevaccineerd werden

Situatie 1: eerste en tweede dosis in het ziekenhuis

Het ziekenhuis kan een eerste dosis geven in het ziekenhuis vanuit de reserve, maar moet de patiënt dan ook de tweede dosis geven in het ziekenhuis. Als de eerste dosis uit de reserve komt, is de levering van de tweede dosis in het ziekenhuis altijd verzekerd. 

Situatie 2: geen tweede dosis in het ziekenhuis

Als het ziekenhuis aan een patiënt een eerste dosis kan toedienen (restdosis) maar geen tweede dosis meer kan toedienen, dan moet de arts of een verantwoordelijke van het ziekenhuis de patiënt registreren voor zijn tweede dosis.

Voor patiënten die mobiel zijn en op het moment van de tweede dosis niet meer gehospitaliseerd zijn, gebeurt de registratie via het online formulier voor de inhaalvaccinatie voor mobiele personen. Het vaccinatiecentrum neemt vervolgens contact op met de patiënt voor verdere afspraken zodat de tweede dosis in het vaccinatiecentrum kan gegeven worden.

Voor patiënten die niet mobiel zijn en op het moment van de tweede dosis niet meer gehospitaliseerd zijn, gebeurt de registratie via het online formulier voor de inhaalvaccinatie voor niet-mobiele patiënten. Het vaccinatiecentrum neemt vervolgens contact op met de arts van de patiënt verantwoordelijk voor het toedienen van de 2de dosis voor verdere afspraken. De verantwoordelijke arts of een verpleegkundige haalt de individuele dosis op in het vaccinatiecentrum.

Voor patiënten die op het moment van de tweede dosis nog gehospitaliseerd zijn, gebeurt de registratie via het online formulier voor de inhaalvaccinatie voor niet-mobiele patiënten. Het vaccinatiecentrum neemt vervolgens contact op met de arts van het ziekenhuis voor verdere afspraken. Een arts of verpleegkundige haalt de individuele dosis op in het vaccinatiecentrum.

Situatie 3: patiënt krijgt uitnodiging tijdens korte opname in ziekenhuis

Als de patiënt de uitnodigingsbrief krijgt tijdens een kortdurende opname in het ziekenhuis en de vaccinatie niet kan plaatsvinden in het ziekenhuis, dan moet de patiënt een uitstel van vaccinatie aanvragen volgens de richtlijnen vermeld in de uitnodigingsbrief. 

Situatie 4: patiënt krijgt uitnodiging tijdens langdurige opname in ziekenhuis

Als de patiënt een uitnodigingsbrief krijgt tijdens een langdurige opname in het ziekenhuis en de vaccinatie kan niet plaatsvinden in het ziekenhuis – wegens gebrek aan vaccins - dan vragen we de behandelend arts/ziekenhuis om de nodige afspraken te maken met het lokale vaccinatiecentrum. Hierin verwachten we dus enige flexibiliteit van het ziekenhuis en het vaccinatiecentrum. 

COVID-19-vaccinatie van medewerkers/externen met een tweede dosis 

Medewerkers en externen die een eerste dosis kregen in een ziekenhuis, maar die niet werden gevaccineerd tijdens een tweede collectief vaccinatiemoment, kunnen terecht in het vaccinatiecentrum voor een tweede dosis. Een verantwoordelijke van het ziekenhuis moet die personen registreren via het online formulier voor de inhaalvaccinatie voor mobiele personen. De ingevoerde gegevens worden bezorgd aan het vaccinatiecentrum dat gelinkt is aan de woonplaats van de persoon. Het vaccinatiecentrum neemt contact op met de te vaccineren persoon voor verdere afspraken.

(Nieuwe) medewerkers van ziekenhuizen blijven prioritair gevaccineerd worden tegen COVID-19

Nieuwe medewerkers van ziekenhuizen of medewerkers die door omstandigheden beide vaccinatiemomenten hebben gemist, moeten in eerste instantie gevaccineerd worden met vaccins uit de stock van het ziekenhuis. 

Als het ziekenhuis geen vaccins meer in stock heeft, geldt de volgende richtlijn:

Medewerkers van ziekenhuizen die in direct contact staan met de patiënten blijven prioritair gevaccineerd worden in de vaccinatiecentra. Nieuwe medewerkers of medewerkers die door omstandigheden beide vaccinatiemomenten hebben gemist, moeten door een verantwoordelijke van het ziekenhuis geregistreerd worden via het online formulier voor de vaccinatie van nieuwe medewerkers van ziekenhuizen

Zorg en Gezondheid bezorgt de gegevens van de geregistreerde medewerkers aan de vaccinatiecentra op deze momenten:

  • 31 maart (registratie ten laatste op 30 maart)
  • 14 april (registratie ten laatste op 12 april)
  • 28 april (registratie ten laatste op 26 april)

Medewerkers krijgen kort na het doorgeven van de gegevens een uitnodigingsbrief om 2 weken later gevaccineerd te worden. Medewerkers kunnen na het doorgeven van de gegevens aan de vaccinatiecentra online raadplegen of ze op de lijst staan.

Medewerkers die niet direct in contact staan met patiënten zullen volgens leeftijd of risicoprofiel worden uitgenodigd in de vaccinatiecentra.