Coronavaccinatie en vakantie

We doen er alles aan om iedereen de kans te geven zo snel mogelijk gevaccineerd te worden. Voor heel wat mensen zal de vaccinatie in de vakantieperiode vallen. Om het voor onze vaccinatiecentra werkbaar te houden, roepen we iedereen op om tijdens de zomermaanden zo veel mogelijk voorrang te geven aan je vaccinatie. Want je bent best volledig gevaccineerd voor je op vakantie of reis vertrekt.  

Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland maximaal rekening met je afspraken voor vaccinaties. Zo komt je vaccinatie niet in de weg van je vakantie, of omgekeerd. Probeer waar mogelijk je reis na je vaccinatieperiode te plannen. Als dat niet gaat, plan je reis dan tussen je 2 vaccindosissen en zorg dat je tijdig terug bent voor je tweede dosis. Die kan niet worden uitgesteld. 

Goed en volledig gevaccineerd zijn voor je vakantie is belangrijk 

 • Voor je eigen gezondheid, om zo volledig mogelijk beschermd te zijn tegen de risico’s op besmetting 
 • Voor de gezondheid van anderen, zodat je de kans verkleint dat je in het buitenland een COVID-besmetting oploopt en die terug meebrengt naar België, met een kans om anderen ermee te besmetten 
 • Voor je vakantieplannen zelf: elk land kan eigen regels bepalen en bijvoorbeeld quarantaine of reis- en bezoekbeperkingen opleggen aan wie niet volledig gevaccineerd is. We kunnen niet voorspellen welke regels zullen gelden in jouw vakantiebestemming.  

In mei, juni en juli worden elke week honderdduizenden mensen uitgenodigd voor een vaccin in een vaccinatiecentrum. Ook heel wat mensen krijgen dan de tweede prik. Dat kan alleen als we een strakke vaccinatieplanning aanhouden. De vaccinatiecentra kunnen de vaccinatieplanning niet voor individuele vakantieplannen aanpassen.  

Je reis of vakantie plannen na (of tussen) je vaccins: 

 1. De eerste dosis bepaalt de timing voor de tweede dosis
 2. Je kent je exacte data via je uitnodiging en kan nog wat verplaatsen
 3. Geen uitstel voor de tweede dosis 

1. De eerste dosis bepaalt de timing voor de tweede dosis

De meeste mensen zullen gevaccineerd worden met een vaccin waarvan 2 dosissen nodig zijn om goed en langdurig beschermd te zijn. De datum waarop de eerste vaccindosis gegeven wordt, bepaalt meteen de datum voor de tweede dosis.

De meeste mensen hebben intussen hun uitnodiging gekregen. De jongste generaties kunnen eind juni of in de loop van juli hun uitnodiging verwachten.

2. Je kent je exacte data via je uitnodiging en kan nog wat verplaatsen

Je krijgt een uitnodiging tot vaccinatie 1 tot 2 weken voor jouw eerste vaccinatiedosis gepland staat. Je tweede dosis volgt minstens 4 à 5 weken later. Je weet dus een aantal weken op voorhand wanneer jouw tweede vaccinatie plaats vindt. Als dat nog mogelijk is, kan je je reisplannen daaraan nog aanpassen.  

Je kan de eerste dosis nog verplaatsen 

Om je reisplannen niet te laten samenvallen met jouw vaccinatie, kan je nog proberen te schuiven met de datum waarop je de eerste vaccindosis krijgt. Uiteraard adviseren we wel om de vaccinatie niet onnodig uit te stellen, want zo stel je ook jouw bescherming tegen COVID-19 uit.  

 1. Wanneer je de uitnodiging tot vaccinatie krijgt, staat er meestal een voorgestelde datum voor vaccinatie op de uitnodiging. Sommige vaccinatiecentra, zoals in Gent, Antwerpen en Hasselt stellen nog geen datum voor en laten je zelf je die datum voor vaccinatie bepalen. In beide gevallen kan je online jouw vaccinatieafspraak met een paar dagen verplaatsen. Je hebt hiervoor keuze uit de tijdsmomenten die het vaccinatiecentrum de eerstvolgende dagen beschikbaar heeft en die nog vrij zijn. Bij het maken of verplaatsen van een afspraak voor jouw eerste vaccinatie, maak je meteen ook de afspraak voor de tweede vaccinatiedosis.  
 2. Wil je jouw eerste vaccinatiedosis nog verder verplaatsen dan wat op dat moment beschikbaar is aan vrije momenten in het vaccinatiecentrum?  
  • Momenteel blijft de uitnodiging tot vaccinatie 30 dagen geldig. Binnen die 30 dagen kan je telkens online in de agenda van het vaccinatiecentrum kijken of er nieuwe beschikbare momenten zijn de eerstvolgende dagen waarop je de eerste vaccindosis kan toegediend krijgen. Een vaccinatiecentrum stelt nieuwe plaatsen ter beschikking wanneer zij nieuwe vaccins beschikbaar hebben, check regelmatig de agenda online via de link of QR-code op je uitnodigingsbrief/-mail  
  • Neem wel een beetje marge, want de 30 dagen kunnen al een paar dagen gestart zijn nog voor de uitnodiging tot bij jou is geraakt. Mogelijk wordt deze periode van 30 dagen ook ingekort naarmate we naar het einde van de vaccinatiecampagne komen.  
  • Besef wel dat er in mei, juni en juli vele honderdduizenden mensen per week gevaccineerd worden, de vrij plaatsen zullen beperkt zijn. 
  • Maak of verplaatst je vaccinatieafspraak dan ook zo veel mogelijk zelf online en belast hier niet de telefonische helpdesk van het vaccinatiecentrum mee, er zijn vele duizenden mensen die geholpen moeten worden aan een vaccin.   
  • Opgelet! Verwittig het vaccinatiecentrum als je niet wil ingaan op de voorgestelde datum voor vaccinatie, maar zelf nog geen ander moment hebt kunnen boeken in de agenda van het vaccinatiecentrum. Om dat te doen: 
   • Heb je de uitnodiging per mail gekregen? Je kan de voorgestelde datum bevestigen en in de bevestigingsmail die je krijgt, de afspraak weer annuleren. 
   • Bel je toch naar de helpdesk van het vaccinatiecentrum om je afspraak te annuleren, maar niet te weigeren.  

3. Geen uitstel voor de tweede dosis 

De datum die je kiest voor je eerste dosis bepaalt de datum voor je tweede dosis. Wanneer je de afspraak maakt voor jouw eerste vaccinatiedosis, krijg je meteen ook de datum voor jouw tweede dosis. Die datum kan je maar beperkt verschuiven en alleen als er nog vrije plaatsen zijn in je vaccinatiecentrum: 

 • Pfizer: Maak je een afspraak voor de eerste dosis van het Pfizer-vaccin, dan krijg je automatisch ook een afspraak voorgesteld voor de tweede dosis 35 tot 37 dagen, maar idealiter 35 dagen later. Die afspraak voor een tweede dosis kan je binnen die termijn ook verschuiven als er nog vrije plaatsen zijn in je vaccinatiecentrum.  
 • Moderna: Maak je een afspraak voor de eerste dosis van het Moderna-vaccin, dan krijg je automatisch ook een afspraak voorgesteld voor de tweede dosis 26 tot 30 dagen, maar idealiter 28 dagen later. Die afspraak voor een tweede dosis kan je binnen die termijn ook verschuiven als er nog vrije plaatsen zijn in je vaccinatiecentrum.  
 • AstraZeneca: Maak je een afspraak voor de eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin, dan krijg je automatisch ook een afspraak voorgesteld voor de tweede dosis 79 tot 89 dagen, maar idealiter 84 dagen later. Die afspraak voor een tweede dosis kan je binnen die termijn ook verschuiven als er nog vrije plaatsen zijn in je vaccinatiecentrum. 

De tweede dosis kan je niet verder uitstellen!  

Het is ook belangrijk dat je die tweede dosis krijgt, want de tweede dosis zorgt voor een betere bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden en zorgt ervoor dat de bescherming langer aanhoudt.   

Bel niet naar het vaccinatiecentrum om een andere datum voor de tweede vaccinatiedosis te vragen. Het vaccinatiecentrum kan dat niet veranderen. Het vaccinatiecentrum moet in een paar weken duizenden mensen vaccineren en kan niet voor iedereen een ander vaccinatieschema toepassen.  

Inhaalvaccinatie voor wie zijn tweede tweede prik toch mist

Is het echt niet mogelijk op je vaccinatieafspraak te zijn? Dan kan je op een later moment je tweede prik tegen het coronavirus krijgen. Een tweede dosis op een later moment is nog altijd veiliger dan helemaal geen tweede dosis meer te krijgen. De overheid voorziet daarvoor een inhaalmoment in de vaccinatiecentra, nadat de volwassen bevolking de kans heeft gekregen zich te laten vaccineren