Boostervaccinatie voor personen met verlaagde immuniteit

Personen met verlaagde immuniteit (immuungecompromitteerden) kregen in september reeds een uitnodiging voor een extra vaccin. Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad beslisten de ministers van Volksgezondheid eind januari om deze mensen nu ook een boostervaccin aan te bieden. Dit betekent een derde prik na een basisvaccinatie met Janssen of een vierde prik na een basisvaccinatie met Astra Zeneca, Pfizer of Moderna.

Een uitgebreid wetenschappelijk rapport van en het advies van de Task Force Vaccinatie – waarvan naast de overheidsvertegenwoordigers, ook het KCE, Sciensano en de Hoge Gezondheidsraad deel van uitmaken - kan u terugvinden op de website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Waarom krijgen mensen met verlaagde immuniteit een boosterprik na de extra prik?

De beschikbare gegevens wijzen erop dat personen met een verminderde immuniteit minder beschermd kunnen zijn na een basisvaccinatie met 1 of 2 dosissen. Zij kregen daarom in september 2021 al een extra prik, die kan worden beschouwd als een deel van hun basisvaccinatie. Wetenschappelijke gegevens toonden immers aan dat bij deze patiënten het toedienen van een extra dosis mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna)  kan zorgen voor een betere immuunrespons.

Het aanbieden van een ‘extra dosis’ werd voor deze doelgroep niet aanzien als een ‘boosterdosis’ maar als een gedeelte van hun basisvaccinatie, omdat zij noodzaak hebben aan meer dosissen om een zelfde immuunrespons te krijgen als personen met een normaal immuunsysteem.

Nu is daar dus door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een boostervaccinatie met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) aan toegevoegd. Een ‘boosterdosis’ verwijst naar een andere dosis van een vaccin die wordt gegeven aan iemand die voldoende bescherming heeft opgebouwd na basisvaccinatie, maar die bescherming na verloop van tijd afnam. 

Wie komt er in aanmerking?

Het gaat om personen vanaf 12 jaar met verminderde immuniteit, veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. Hierdoor reageert hun lichaam minder sterk op een vaccin, en is een booster, na de extra dosis aangewezen om optimaal beschermd te worden tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie of zelfs overlijden door COVID-19.

Het betreft:

  • personen met het syndroom van down
  • patiënten met aangeboren afweerstoornissen
  • patiënten die chronische nierdialyse krijgen
  • patiënten met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva
  • patiënten die een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen
  • stamcel - en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten
  • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

Het gaat om ongeveer 200.000 personen, waarvan bijna 93% reeds een extra prik ontving. De patiënten die in september een extra prik kregen worden automatisch opnieuw uitgenodigd voor vaccinatie in een nabijgelegen vaccinatiecentrum.

Opgelet! Deze groep is niet dezelfde als de personen die in het voorjaar 2021 prioritair gevaccineerd werden als risicopersoon of persoon met onderliggend lijden. De groep met verminderde immuniteit is veel kleiner dan de groep die in het voorjaar opgeroepen werd.

Wanneer kan deze boosterprik toegediend worden?

Het is aanbevolen om ten vroegste drie maanden na de laatste basisvaccinatie deze booster toe te dienen. Zoals voor de rest van de bevolking kan deze boostervaccinatie met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) ook gebeuren na een basisvaccinatie met een niet-mRNA vaccin (zoals dat van Johnson & Johnson of AstraZeneca).

Hoe worden de lijsten van deze immuun gecompromitteerde personen opgemaakt?

Voor het opstellen van de lijsten met deze groep patiënten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd. Daarbij wordt, net zoals voorheen, de privacy maximaal gerespecteerd.

(1) Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste drie jaar een diagnose van kanker kregen.

(2) De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) stellen een lijst samen, op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) bij hun leden.

(3) De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. Zij vulden deze lijst vanaf 8 september 2021 tot 9 januari 2022 geleidelijk aan.

Op die manier is de kans klein dat er iemand vergeten wordt. Al deze lijsten worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register: de ‘Vaccination Codes Database’. Iemand die op meerdere lijsten voorkomt, wordt uiteraard slechts één keer uitgenodigd. De enige informatie die de database bevat, is ‘deze persoon heeft een verhoogd risico’. Ze bevat dus geen enkele informatie over de aandoening. Naar schatting zijn er 215.000 mensen uiteindelijk op deze manier geselecteerd.

Hoe kan je nagaan of je op de lijst van immuun gecompromitteerde personen staat?

Sinds 14 september 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van patiënten staat, via www.myhealthviewer.be of via www.mijngezondheid.belgie.be.

Vanaf dan kan je ook via de website van je verzekeringsinstelling (ziekenfonds) algemene informatie verkrijgen. Ook je huisapotheker kan je informatie geven over deze algemene selectie van deze immuun gecompromitteerde. Je ziekenfonds en huisapotheker kunnen je niet toevoegen op de vaccinatielijst.

Boosterprik campagnebeeld