Tetanus - klem

Vaccinatie tegen tetanus

Vaccinatie tegen tetanus (klem) maakt deel uit van het basisvaccinatieschema:

Leeftijd Gecombineerd vaccin dat beschermt tegen Merknaam (gratis aanbod)
8 weken difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
12 weken difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
16 weken difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
15 maanden difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib*, hepatitis B  Hexyon
6 jaar (1ste leerjaar lager onderwijs) difterie, tetanus, kinkhoest, polio  Tetravac
14 jaar (3de jaar secundair onderwijs) difterie, tetanus en kinkhoest  Triaxis
levenslang (om de 10 jaar) difterie, tetanus en kinkhoest  Triaxis

* Haemophilus influenzae type b

Inhaalvaccinatie

Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen tetanus, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Afhankelijk van de leeftijd worden hiervoor verschillende combinatievaccins gebruikt, telkens minstens met een component tegen difterie en kinkhoest. Vraag raad aan je arts.

Ook als je volwassen bent en nog niet gevaccineerd werd tegen tetanus is het belangrijk om je alsnog te laten vaccineren. Om als volwassene  volledig gevaccineerd te zijn tegen tetanus heb je 3 vaccinaties nodig. Daarna ben je voldoende gevaccineerd en moet je maar om de 10 tot 20 jaar nog een vaccin krijgen om voldoende beschermd te zijn tegen tetanus. Deze vaccinatie gebeurt met een combinatievaccin tegen tetanus, difterie en kinkhoest.

eurotekenDeze vaccins zijn gratis voor iedereen, als je arts ze via Vaccinnet bestelt. Je betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen. Als Kind en Gezin of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vaccin toedient, betaal je ook niet voor de raadpleging. Koop je het vaccin op doktersvoorschrift bij de apotheker, dan kan de Vlaamse overheid de kosten niet terugbetalen.

Afhankelijk van de leeftijd worden verschillende combinatievaccins gebruikt, telkens minstens met een component tegen difterie en kinkhoest. Aparte vaccins tegen tetanus zijn niet meer verkrijgbaar.

Tetanus: symptomen, besmetting en preventie

Tetanus of klem is een zeer ernstige bacteriële infectieziekte die de spieren aantast en kan leiden tot krampen en verstikking. Je raakt besmet via huidwonden. Zonder behandeling kan tetanus zelfs dodelijk zijn.

Symptomen

 • Koorts
 • Hoofdpijn
 • Pijnlijke spiersamentrekkingen: eerst van de kaakspieren, later ook van de ademhalingsspieren, waardoor ademen niet meer lukt.

De symptomen treden gewoonlijk tussen 3 en 21 dagen na besmetting op en meestal binnen 14 dagen.

Besmetting

 • Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie "Clostridium tetani". De bacterie zelf is niet gevaarlijk voor de mens, maar wel een gifstof (toxine) die zij produceert. De bacterie komt vrij in de natuur voor en wordt vaak aangetroffen in de grond en op vuile oppervlakken.
 • Besmetting gebeurt via wonden. De wonde moet niet groter zijn dan bv. een diepe prik van een doorn. Vooral diepe wonden zijn gevaarlijk.
 • Tetanus wordt niet van mens op mens overgedragen.

Hoe tetanusbesmetting voorkomen

 • Goede wondverzorging van door aarde bevuilde wonden.
 • Indien nodig antibiotica bij bevuilde wonden.
 • Vaccinatie en indien nodig tetanus antitoxines.

Behandeling

 • antibiotica
 • tetanus antitoxines
 • spierontspanners