AstraZeneca vaccin aanbevolen bij zwangere vrouwen en bij risicopatiënten van 18 t.e.m. 55 jaar

 • 26 februari 2021

De huidige COVID-19-vaccins stimuleren de immuniteit op verschillende manieren en in verschillende mate. Toch hebben ze allemaal een vergelijkbare werkzaamheid bij het voorkomen van ernstige vormen van COVID-19 (vermindering van ziekenhuisopnames en sterfgevallen), als ze worden toegediend aan de juiste groepen, op basis van de beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Vandaag weten we van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) dat ook het AstraZeneca vaccin kan worden toegediend aan zwangere vrouwen (naast dat van Pfizer en Moderna, aan dezelfde voorwaarden), en dat het werkzaam is bij volwassenen tot en met 55 jaar, ook als deze laatsten bepaalde onderliggende aandoeningen hebben. Deze leeftijdsgrens van 55 jaar wordt momenteel wel herbekeken door de HGR, op basis van nieuwe werkzaamheidsgegevens bij oudere personen. Ondertussen is men begonnen met het toedienen van het AZ-vaccin aan de volgende prioritaire groepen van 18 tem 55 jaar:

 • zorgverleners
 • bewoners en personeel in andere collectieve zorginstellingen dan de woonzorgcentra
 • politionele ordediensten, dus de interventie eenheden op het terrein.
 • risicogroepen met bepaalde aandoeningen, in een volgorde van dalende leeftijd (zie Advies taskforce hieronder). Aan mensen met een sterk verlaagde immuniteit, is het echter aangewezen om een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) aan te bieden. Deze vaccins stimuleren sterker het immuunsysteem en zijn daardoor meer doeltreffend voor patiënten met verlaagde immuniteit. De HGR heeft nu een meer specifieke lijst opgemaakt met een verdere precisering van deze groepen:
 • personen met solide niet-hematologische kankers, (bv. borstkanker, darmkanker, longkanker)
 • personen met hematologische kankers (bv. leukemie)
 • personen met ernstige immuunstoornissen of het gebruik van immunosuppressiva, die het risico op infectieziekten significant vergroten (voor een lijst; zie bijlage 1)
 • personen na of in afwachting van een transplantatie
 • personen met een actieve hiv-infectie
 • personen met zeldzame ziekten die een behandeling met een adeno-geassocieerd virus (AAV) vereisen

Prof. Dirk Ramaekers, voorzitter van de Taskforce vaccinatie: “De Taskforce is volop bezig met de uitrol van de vaccinaties van deze risicopatiënten, samen met de ziekenhuizen. De bedoeling is om deze kwetsbare groepen zo snel mogelijk een optimale bescherming te bieden tegen ernstige COVID-19 en ziekenhuisopname. Het is weer een onmisbare volgende stap naar een normaal leven”