Alle locaties gekend: 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen

  • 15 januari 2021

De eerstelijnszones en de lokale besturen hebben 95 voorstellen van locaties ingediend voor de vaccinatiecentra in Vlaanderen. Deze centra vormen de ruggengraat voor een vaccinatie op grote schaal. 

Raadpleeg het overzicht van vaccinatiecentra: xlsx bestandContactgegevens vaccinatiecentra (adres, telefoon, website) (28 kB)

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn: “De voorbije dagen is er nauw overleg gepleegd tussen alle lokale partners om de locaties voor deze centra op een weloverwogen manier te bepalen. De nabijheid is voor veel mensen belangrijk, maar ook de logistieke organisatie moet een haalbare kaart blijven. Ik ben tevreden met deze voorstellen. Als de bevoorrading vaccins gegarandeerd blijft, zal Vlaanderen klaar zijn om te vaccineren.”

De vaccinatiecentra worden ingepland op het niveau van de 60 eerstelijnszones die Vlaanderen telt. Het principe was 1 tot 2 centra per eerstelijnszone. Sommige eerstelijnszones kiezen momenteel voor 1 centrum of werken samen. Daarnaast hebben sommige gemeenten gekozen om aan te sluiten bij het vaccinatiecentrum van een andere eerstelijnszone, onder meer omwille van nabijheid. Dit kan enkel mits goede afspraken, want dit heeft ook impact op de financiering. 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Alle 95 locaties zijn bekend! Met dank aan onze burgemeesters en eerstelijnszones voor het harde werk en efficiënte overleg. Tijdig en daadkrachtig. Nu in vliegende vaart naar de volgende fase: die centra opbouwen. We zullen op tijd klaar staan. Samen met de lokale partners, de eventsector en alle vrijwilligers maken we er een succes van.”  

Start begin februari 

Meer dan 1600 vertegenwoordigers van de eerstelijnszones en lokale besturen woonden deze week webinars over de opzet van deze vaccinatiecentra bij. Zij kregen een draaiboek om verder aan de slag te gaan met de opbouw van het vaccinatiecentrum. Intussen gaan beide partners verder aan de slag.

Tegen begin februari moet de infrastructuur van de vaccinatiecentra ingericht zijn. Midden februari zullen de vaccinatiecentra een dry-run organiseren om voorbereid te zijn op de effectieve start. Die is voorzien vanaf 15 februari, afhankelijk van de vaccinvoorraad. 

Helpdehelpers 

De locaties van de vaccinatiecentra zullen toegevoegd worden aan helpdehelpers, zodat burgers zich via die weg kandidaat kunnen stellen om te helpen. Vanaf volgende week zal dit mogelijk zijn. Sommige eerstelijnszones doen nu ook al een oproep naar vrijwilligers.