72% van de risicopatiënten gevaccineerd, en bijna allemaal uitgenodigd

  • 25 mei 2021

Van de ruim 1,5 miljoen risicopatiënten in België ontving de overgrote meerderheid al een uitnodiging om te worden gevaccineerd. Nog enkel een 6000-tal personen (ongeveer 4.500 in Vlaanderen) moeten worden uitgenodigd, en dat zal eerstdaags gebeuren. 72% van de risicopatiënten kreeg al een eerste vaccin, en de bedoeling is dat we tegen begin juni voor de eerste prik een vaccinatiegraad van 80% bereiken.

Hoe weet je of je nog zal worden uitgenodigd als risicopatiënt?

Denk je dat je een hoger risico loopt op ernstige COVID-19, omdat je lijdt aan een hart-, nier-, lever- en luchtwegaandoening, hoge bloeddruk, kanker, obesitas, diabetes, dementie,…en heb je nog geen uitnodiging ontvangen? Kijk dan op www.myhealthviewer.be. Daar kan je nagaan of je op de lijst van personen voorkomt die voorrang moeten krijgen voor een coronavaccin.

Wat als je niet op de prioritaire lijst staat?

Je contacteert dan best je vaste huisarts (die je medisch dossier of GMD bijhoudt). Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts. Als de huisarts van oordeel is dat je inderdaad een risicopatiënt bent, kan hij/zij je toevoegen aan de lijst.

Wat als je volgens myhealthviewer.be wel op de lijst staat, maar toch geen uitnodiging ontvangt?

Je neemt dan best contact op met je vaccinatiecentrum. Een administratieve of ICT fout is immers nooit volledig uit te sluiten.

QVAX en Bruvax kunnen je vaccinatie vervroegen

Via www.qvax.be (Vlaanderen) en www.bruvax.brussels.doctena.be (Brussel) kan je je op de reservelijst inschrijven. Je kan dan door je vaccinatiecentrum worden opgeroepen als er mensen niet komen opdagen voor hun vaccinatie. Hierdoor kan je wat eerder je vaccin krijgen. Via QVAX kregen al 100.000 mensen een vervroegde vaccinatie.

Ook bijna 19.000 zwangere vrouwen geselecteerd voor prioritaire vaccinatie

Op 2 weken tijd hebben de huisartsen al bijna 19.000 zwangere vrouwen aan de prioritaire lijst toegevoegd. En een groot deel van hen is ondertussen gevaccineerd. Zij krijgen immers onmiddellijke voorrang, zelfs vóór de risicopatiënten. Ben je zwanger? Vraag dan aan je huisarts om je toe te voegen op de lijst.

Meer info