Vaccinatie voor kinderen van 5 tot 11 jaar

Alles over vaccinaties voor kinderen van 5-11 jaarSamen kunnen we corona onder controle krijgen. Door iedereen te vaccineren. Ook jonge kinderen. Zo kan het virus zich minder en moeilijker verspreiden. Door je kind te laten vaccineren, wordt het beschermd tegen COVID-19 én raakt het gezins-, school- en vrijetijdsleven van kinderen minder verstoord. Laat je kind dus vaccineren. Want beter beschermd, da’s samen blijven leren, sporten en spelen!

 

De vaccinatie van kinderen wordt wereldwijd nauwgezet opgevold en bestudeerd. Inzichten uit nieuwe studies en data worden zo snel mogelijk toegevoegd op deze pagina. Minstens wekelijks vullen we de beschikbare informatie aan.

Wanneer start de vaccinatie?

Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19 en ontvangen hiervoor de komende weken een uitnodigingsbrief met informatie. Kinderen met onderliggende aandoeningen zullen daarbij voorrang krijgen. De vaccinatie is niet verplicht, maar verkleint het risico op besmettingen en ziekte en biedt zo voordelen voor het kind en de maatschappij. 

Uitnodiging voor vaccinatie

Elk kind dat in Vlaanderen woont ontvangt via de post een uitnodigingsbrief voor vaccinatie. 

Kinderen kunnen hun uitnodiging ook digitaal ontvangen via 'my e-box'. Die moet wel op voorhand geactiveerd worden via een kids-ID met pincode. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar met Belgische nationaliteit kunnen de ouders zo'n kids-ID aanvragen

Bekijk hier een voorbeeld van een uitnodigingsbrief voor COVID-19-vaccinatie voor 5- tot en met 11-jarigen

5 redenen om je kind te vaccineren tegen COVID-19
1. Bescherm de gezondheid van kinderen

Vaccinatie beschermt kinderen zeer goed tegen milde en zware ziekte door COVID-19.

Met de huidige varianten van COVID-19 worden jonge kinderen gelukkig maar zelden erg ziek van COVID-19.

Toch is er een klein risico op ernstige ziekte en ziekenhuisopnames bij kinderen.

Momenteel (13/01/2022) is de Omicron-variant dominant geworden. Nieuwe signalen duiken op uit het verenigd Konikrijk dat er met de nieuwe Omicron-variant meer ziekenhuisopnamen van kinderen zijn als voorheen, voornamelijk bij kinderen jonger dan 6 jaar (ICPcovid). De Omicron-variant kent een ander verloop met proportioneel meer opnames van jongeren en kinderen dan met de Delta-variant (data van Zuid-Afrika, VS en UK, niet bevestigd in Denemarken waar eenzelfde verloop wordt gezien als met de Delta-variant).

Dit ernstige verloop is niet voorspelbaar: uit Europese gegevens blijkt dat 78% van de gehospitaliseerde kinderen met COVID-19 geen onderliggende aandoeningen had. Bij kinderen met een aandoening is het risico van opname wel 12 keer hoger dan bij gezonde kinderen (ECDC). 

Bij een COVID-besmetting zijn ook andere aandoeningen mogelijk:

 • Multi-systemisch inflammatoir syndroom in kinderen (MIS-C). MIS-C is een zeldzame maar ernstige ontsteking in meerdere orgaansystemen waarbij kinderen aanhoudende koorts hebben en dat kan leiden tot orgaanfalen. Per 10.000 kinderen die besmet raken, hebben 2 tot 5 ermee af te rekenen, blijkt in de VS en Duitsland. Indien op tijd herkend is deze ontsteking in de meeste gevallen goed te behandelen. Nieuwe gegevens uit landen waar kinderen van 12 tot 18 jaar gevaccineerd worden met COVID-vaccins, tonen dat de kans op MIS-C na COVID-infectie duidelijk lager is bij gevaccineerde kinderen dan bij niet gevaccineerde (Levy, Miller). De kans op het ontwikkelen van een myocarditis (hartontsteking) bij niet-gevaccineerde jongeren bij het doormaken van een actieve COVID-19 infectie is 1 op 5.000.

Een aantal mogelijke langetermijnsgevolgen van een COVID-infectie bij kinderen zijn nog niet goed gekend, zoals de langtermijnsgevolgen van "long covid". 

 • Er wordt verder ook onderzocht of een COVID-infectie de kans op het krijgen van diabetes verhoogt. Sommige studies wijzen op dit moment in deze richting, maar er zijn meer gegevens nodig (Barrett, Unsworth, Khunti, NEJM correspondance). Bovendien kunnen de geur- en smaakveranderingen leiden tot tijdelijke voedingsproblemen bij jonge kinderen.

We weten ook niet of toekomstige varianten van COVID-19 niet meer ziekte bij kinderen kan opwekken. De vaccins kunnen minder goed werken tegen nieuwe varianten. Met de huidige vaccins zien we dat ze minder goed beschermen tegen infectie met nieuwe varianten maar dat ze wel nog een goede bescherming bieden tegen ernstige ziekte en hospitalisatie door nieuwe varianten.

Wat data:

 • Ziekenhuisopnames bij kinderen door een COVID-19-infectie blijven zeldzaam. In België zijn sinds de start van de epidemie tot eind november 2022 slechts 135 kinderen in het ziekenhuis opgenomen wegens COVID-19 (daarnaast waren er nog 192 kinderen die met COVID die om een andere reden opgenomen werden in het ziekenhuis). Geen enkel kind van die leeftijd overleed aan COVID-19.

 • Ook tegen de Omicron-variant tonen gegevens uit Zuid-Afrika en de UK (van 31 december 2021) aan dat een basisvaccinatie bij volwassenen, een bescherming van 67% bieden tegen ernstige verwikkelingen en hospitalisatie door Omicron 6 maanden na de basisvaccinatie, en van 51% na meer dan 6 maanden. Met een boostervaccinatie stijft deze bescherming tegen verwikkelingen en hospitalisatie naar bijna 70%. 2 weken na de boosterprik is de werkzaamheid tegen hospitalisatie of symptomatische infectie door de Omicron-variant 88%. (Technical briefing UK, 31 december 2021)

2. Bescherm het welzijn en de ontwikkelingskansen van kinderen

Elke gevaccineerde persoon is een extra barrière voor de verspreiding van het COVID-19-virus. Als veel kinderen zich laten vaccineren tegen COVID-19, kan COVID-19 zich dus minder snel en minder breed verspreiden in de hele bevolking.

Golven van besmettingen zijn niet uitgesloten, maar zijn dan kleiner en van kortere duur als ook de kinderen gevaccineerd zijn. Dat zorgt ervoor dat het leven, het onderwijs, de vrijetijdsbeleving en dus de algemene ontwikkelingskansen van kinderen minder verstoord worden:

 • Minder besmettingen bij kinderen en hun gezinsleden betekent minder isolatie en quarantaine voor kinderen, hun gezinsleden en hun vrienden en klasgenoten.
 • Ook de scholen krijgen minder te kampen met isolaties en quarantaines en zullen dus minder vaak klassen moeten onderbreken.
 • Leerkrachten en medewerkers van centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) hebben meer tijd voor onderwijs en begeleiding van kinderen op school. Ze vallen zelf minder uit door ziekte of quarantaine en hoe minder besmettingen, hoe minder tijd ze hoeven te spenderen aan bestrijding van COVID-19 op school.
 • Ook de sport- en hobby- en talentenclubs, -activiteiten en -kampen voor kinderen worden minder verstoord als er minder besmettingen zijn. Begeleiders vallen minder vaak uit, activiteiten hoeven minder vaak te worden afgelast.
 • De overheid hoeft minder ingrijpende maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Er is dus minder kans dat scholen gesloten moeten worden of activiteiten voor kinderen afgelast moeten worden. 

Wat data:

 • Tijdens de vierde golf in Vlaanderen (oktober-december 2021) bleken basisscholen, waar kinderen nog niet gevaccineerd konden worden, vaker de deuren te moeten sluiten wegens teveel besmettingen en/of personeelsuitval van secundaire scholen (waar kinderen wel al gevaccineerd konden worden). Eind november bijvoorbeeld moesten 69 scholen in Vlaanderen de deuren sluiten, waarvan 49 basisscholen, 19 secundaire scholen en 1 internaat.
 • Het Europese Centrum voor Infectieziektepreventie en -Controle (ECDC) heeft berekend dat de vaccinatie bij kinderen van 5-11-jaar de meeste impact heeft op de verspreiding van COVID-19 in landen waar ook de vaccinatie bij volwassenen hoog is, zoals in Vlaanderen het geval is. Volgens het ECDC kan de vaccinatie van kinderen de verspreidingssnelheid van COVID-19 met 15% doen afnemen. Zo’n vermindering heeft een groot effect op de duurtijd en hoogte van besmettingsgolven. Dit betekent dat de maatschappij minder lang de gevolgen van deze besmettingsgolven hoeft te dragen zoals het langdurig sluiten van scholen, annuleren van activiteiten, enz. 
3. Vaccinatie van kinderen beschermt hun ouders, grootouders en vele andere mensen

Een gevaccineerd kind heeft minder risico om besmet te geraken met COVID-19 en heeft dan ook minder risico om andere mensen te besmetten. Het risico op besmetting en doorgeven van een besmetting is niet uitgesloten, maar kleiner. We wetennog niet precies hoeveel bescherming de vaccins bieden tegen besmetting en doorgeven van besmetting met de Omicron-variant, maar kunnen toch al stellen dat vaccinatie die risico's verkleint. Uit de eerste cijfers in New York, blijkt dat pas gevaccineerde 5- tot 11-jarigen circa 76% minder kans lopen om besmet te geraken met de Omicron-variant. 

Door zich te vaccineren geeft een kind dus extra bescherming aan de mensen met wie het vaak in contact komt. De ouders, gootouders, mensen op school of in de vrijetijdsbeleving…

De meeste volwassenen in Vlaanderen zijn ook gevaccineerd. Door ook de kinderen te vaccineren, hebben ze een dubbele bescherming als ze contact hebben met het kind: hun eigen vaccin en het vaccin van het kind.

De vierde golf in Vlaanderen (oktober-december 2021) heeft getoond dat het virus verhoudingsgewijs meer circuleerde bij de niet-gevaccineerde jonge kinderen dan bij de grotendeels gevaccineerde volwassen bevolking. Het virus kon daar sterk aanwezig blijven en vandaar voor besmettingen zorgen bij de volwassenen, vaak ondanks hun vaccinatie. Door zoveel mogelijk kinderen te vaccineren, zorgen we ervoor dat het virus veel minder de kans krijgt om bij hen de ronde te doen en vandaar over te springen naar meer kwetsbare volwassen personen zoals ouderen, zieke mensen, zwangere vrouwen enz.

4. Immuniteit opwekken door vaccinatie is beter dan immuniteit door besmetting

Je kind immuniteit tegen COVID-19 laten opwekken doe je beter met een vaccin dan met een COVID-besmetting.

 • Bij vaccinatie wordt de immuniteit op een veilige en gecontroleerde manier opgewekt. Dit is onderzocht en gemeten in de klinische studies van de vaccins waar bewezen is dat de vaccins veilig en effectief zijn in het creëren van een immuunrespons. Bij een COVID-19 besmetting is er altijd risico op ziekte (klein risico bij kinderen) en het risico dat de besmetting wordt overgedragen naar andere mensen.

 • Meerdere studies tonen aan dat immuniteit door vaccinatie na besmetting beter is dan immuniteit enkel door besmetting (Crotty, Cele, Wilhelm, Cavanaugh). Herinfecties met ziektelast komen vaker voor bij mensen die enkel bescherming hebben door eerdere infectie en minder bij volledig gevaccineerden. Na vaccinatie is die kans op ziekte vanwege COVID-19 kleiner. Een recente studie van het Imperial College London toont aan dat de kans op herinfectie door de Omicron-variant na een natuurlijke infectie groter dan is bij de Deltavariant, en groter dan de kans op herinfectie na volledige vaccinatie (incl. booster). (Pulliam) De hoeveelheid bewijs voor immuniteit door infectie is beperkter dan die voor immuniteit opgewekt door vaccinatie in termen van de kwaliteit van het bewijs en soorten studies. 

 • Vaccinatie geeft bij de grote meerderheid van de mensen een sterke immuunrespons. Na een besmetting met COVID is de immuunrespons bij mensen heel verschillend. Doorgaans is de immuniteit ook lager als de persoon geen of milde klachten doormaakt vanwege de besmetting, waarder er geen specifieke immuunreactie en (aantoonbaar) imuungeheugen wordt opgebouwd. Kinderen krijgen vaak weinig klachten en behoren hiertoe. Je weet dus niet hoe robuust de immuunreactie is bij je kind na een besmetting.

 • Hoe lang de bescherming na vaccinatie van een kind aanhoudt, moet nog onderzocht worden. Er zijn wel al data die tonen dat de vaccins goede bescherming bieden tegen ziekte en deels ook tegen besmetting door de Omicron-variant (zie eerder). Bij vaccinatie wordt de immuniteit op een voorspelbare manier opgewekt. Maar na een besmetting is de duurtijd en mate van de immuniteit variabel van persoon tot persoon en neemt ze af met de tijd. Een eerdere infectie met de Delta- of Beta-variant biedt zonder vaccinatie geen goede bescherming tegen een herbesmetting met de Omicron-variant. 

Ook als een kind al besmet is geweest met COVID-19, is het beter om het kind nog te laten vaccineren. De immuniteit die opgewekt is na de besmetting kan immers niet sterk geweest zijn of al verdwenen zijn. Een vaccinatie na een besmetting zorgt voor een booster en zal de immuniteit terug sterk opwekken.

In het algemeen (los van COVID19-vaccinatie en ziekte) mogen we er niet van uitgaan dat een natuurlijke infectie automatisch een levenslange bescherming geeft. Het beste voorbeeld daarvan is kinkhoest, waarvan we weten dat mensen 10 à 15 jaar na een natuurlijke infectie opnieuw vatbaar zijn. Idem dito voor de winter-coronavirussen; ook die geven een tijdelijke immuniteit, en zeker niet levenslang.

5. Vaccinatie is veilig voor kinderen

Vaccinatie beschermt kinderen tegen ziekte en veroorzaakt zelf nauwelijks bijwerkingen of gezondheidsproblemen.

In de studie voor de goedkeuring van het Pfizer-vaccin bij kinderen van 5 tot 11 jaar werden enkel milde bijwerkingen waargenomen bij een beperkt aantal kinderen: koorts, pijn op de plaats van de inspuiting, vermoeidheid, hoofd- en spierpijn.

In Israël en de Vereinigde Staten werden tegen begin december al miljoenen kinderen gevaccineerd met het Pfizer-vaccin voor kinderen. Meer ernstige bijwerkingen van het Pfizer-vaccin zoals de hartaandoening myocarditis en pericarditis (hartontsteking) die bij een beperkt aantal volwassen werden opgemerkt, werden in zeer zeldzame gevallen (ongeveer 1 per miljoen vaccinaties) vastgesteld bij de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Deze bijwerking verloopt bij kinderen mild. Herstel verloopt meestal vlot na rust en eenvoudige behandelingen, met nauwelijks nood aan hospitalisatie en zonder restletsels voor het kind. Deze hartontsteking treedt meestal op in de week na vaccinatie. Kinderen en jongeren met een aangeboren hartprobleem hebben niet meer kans op het ontwikkelen van een myocarditis na covid-vaccinatie. In het algemeen wordt deze aandoening veel vaker gezien na het doormaken van een COVID-19-infectie dan na vaccinatie.

Daarentegen is de kans op het ontwikkelen van een myocarditis bij het doormaken van een actieve COVID-19 infectie bij niet gevaccineerde jongeren veel groter (1 op 5.000). Kinderen maken in het algemeen minder ernstige COVID-19 infecties door dan volwassenen, toch zijn er een aantal kinderen die multi-systemisch inflammatoir syndroom (MIS-C) doormaken, met daarbij ontsteking van de hartspier. Dergelijke MIS-C betreft een ernstige ziektebeeld met nood aan hospitalisatie en vaak intensieve zorgen (tot 80% van de gevallen). Myocarditis kan ook zonder MIS-C voorkomen. 

Op 31 december 2021 publiceerde de Amerikaanse gezondheidsautoriteit hoe vaak er complicaties optraden na vaccinatie 5- tot 11-jarigen: na 8.7 miljoen toegediende vaccins werden er 100 ernstige gevallen vastgesteld, hoge koorts (29), overgeven (21), myocarditis (15) (waarvan 11 bevestigd). Deze myocarditisgevallen waren mild, en al hersteld of aan de beterhand. (CDC VAERS rapport van 31 december 2021)

Dankzij de studies naar de vaccins zien we of er mogelijke bijwerkingen kunnen optreden én welke deze zijn. De meeste bijwerkingen worden binnen 6 weken na vaccinatie zichtbaar. Die worden dan tijdens de klinische studies opgepikt.  De langetermijngevolgen van vaccinatie bij kinderen zijn nog niet gekend. Intussen zijn de vaccinaties bij volwassen al bijna een jaar oud zonder dat er langetermijns gezondheidsproblemen zijn opgedoken. Aangezien een vaccin kort na toediening zijn werking op de immuniteit inzet, is het weinig waarschijnlijk dat een vaccin langetermijngevolgen teweegbrengt die niet snel na vaccinatie zichtbaar worden. 

Ook bij andere vaccinatie, ook kindervaccinaties, zien we geen lange termijn gezondheidsproblemen. 

 

Prof. Pierre Van Damme geeft antwoord op vaak gestelde vragen over COVID-19-vaccinatie voor 5-11-jarigen
Waarom zou ik mijn kind laten vaccineren?
Heeft het vaccin nog zin als mijn kind al corona had?
Is het coronavaccin veilig voor kinderen?
Zijn gevaccineerde kinderen minder besmettelijk?
Kinderen worden niet ernstig ziek, waarom toch vaccineren?
Is er behalve een maatschappelijk ook persoonlijk nut voor kinderen?
Vragen en antwoorden over vaccinatie van 5-11-jarigen
Is vaccinatie van 5-11-jarigen verplicht?

Nee. De vaccinatie is niet verplicht. Als ouder heb je de vrije keuze of je je kind laat vaccineren of niet. Je geeft toestemming voor de vaccinatie door met je kind naar de plaats van vaccinatie te gaan. Begeleidt iemand anders je kind, dan is een schriftelijke toestemming van de ouders nodig. 

Ik wil niet dat mijn kind gevaccineerd wordt, wat moet ik doen?

Je kind kan niet gevaccineerd worden zonder toestemming van de ouders. Als ouder geef je die toestemming door fysiek aanwezig te zijn bij de vaccinatie (dus door met je kind naar het vaccinatiecentrum of de vaccinatieplaats te gaan). Kan je als ouder niet mee naar de vaccinatie, dan zal je een toestemmingbrief, door jou ondertekend, moeten meegeven aan je kind. De aanwezigheid of ondertekende toestemmingsbrief van een van de ouders, geldt ook als toestemming van de andere ouder. Tenzij die uitdrukkelijk de vaccinatie van het kind geweigerd heeft.  

De vaccinatie van je kind uitdrukkelijk weigeren kan je het gemakkelijkste online doen via de uitnodiging die je kind krijgt via de post of e-box. In die uitnodiging staat een link en code om de vaccinatie te weigeren. Kan je als ouder je weigering niet online kenbaar maken, dan moet je fysiek naar het vaccinatiecentrum gaan om je weigering kenbaar te maken. Neem dan een bewijs mee dat je de ouder bent van het kind/de kinderen van wie je de vaccinatie wil weigeren (Kids-ID, attest van gezinssamenstelling). Hier vind je een docx bestandModel van weigeringsbrief voor COVID-19-vaccinatie 5-11-jarigen (1.59 MB) waarmee je die weigering fysiek kan gaan afgeven in het vaccinatiecentrum.

Welk vaccin zal mijn kind krijgen?

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen een aangepaste dosis van het Pfizervaccin. De aangepaste dosis is één derde dosis van het vaccin voor volwassenen.

De kinderen krijgen 2 prikken van het kindervaccin, met een tussentijd van 21 dagen. De tweede prik is even belangrijk als de eerste, want enkel met 2 prikken is je kind beschermd.

Meer info over het kindervaccin vind je op onze pagina over de beschikbare COVID-19-vaccins.

Hoeveel prikken moet mijn kind krijgen?

5- tot en met 11-jarigen krijgen 2 prikken van het kindervaccin van Pfizer. Dit vaccin is op maat gemaakt van kinderen. De tweede prik is even belangrijk als de eerste, want enkel met 2 prikken is je kind beschermd.

Is het coronavaccin voor kinderen veilig?

Ja, het kindervaccin is uitgebreid getest en veilig verklaard door zowel de Amerikaanse als Europese autoriteiten. De vaccinatiecampagnes in andere landen (zoals de Verenigde Staten en Israël) tonen ook aan dat het kindervaccin werkt.

Bekijk ook de video met prof. Pierre Van Damme met meer toelichting over de veiligheid van het kindervaccin.

Kan mijn kind ziek worden van zijn of haar prik?

Je kind kan geen corona krijgen van het vaccin. De arm kan wel rood zien of pijn doen op de plek van de prik. Na de vaccinatie kan je kind wat grieperig zijn of lichte koorts hebben. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf na enkele dagen.

In heel uitzonderlijke gevallen kan je kind kort na de prik allergisch reageren. Daarom moet je na de vaccinatie nog minstens 15 minuten ter plaatse blijven. Zo kan een dokter meteen helpen als je kind zich niet goed voelt.

Moet mijn kind nog gevaccineerd worden als het al COVID-19 heeft gehad?

Ja, ook als je kind al eens besmet is geweest met COVID-19, is vaccineren nuttig.

Na een besmetting met COVID-19 is de immuunreactie bij mensen heel verschillend. Je weet dus niet hoe sterk die bij je kind is na een besmetting en of die immuniteit weer snel zal verdwijnen. De kans dat je na vaccinatie opnieuw besmet wordt is ook kleiner dan na een besmetting.

Wie mag mijn kind vergezellen naar het vaccinatiecentrum?

Als ouder(s) of voogd mag je natuurlijk mee! Dit betekent automatisch dat je toestemming geeft om je kind te laten vaccineren.

Stem de vaccinatie vooraf af met de andere ouder/voogd, zeker ook bij co-ouderschap en maak onderling een gezamenlijk en gedragen beslissing.

Als je als ouder of voogd niet kan meegaan naar het vaccinatiecentrum, geef dan een brief met je goedkeuring mee aan de volwassene die je kind begeleidt. Meer info hierover lees je in de uitnodigingsbrief en op deze website.

Ik ben gescheiden en mijn kind is gedomicilieerd bij de andere ouder. Heb ik inspraak in de beslissing om te vaccineren?

We sturen de uitnodiging voor vaccinatie naar het domicilie-adres.

In de brief en de bijlage wordt expliciet verwezen naar een gezamenlijke beslissing.

Wie beslist over de vaccinatie?
Bespreek de vaccinatie met je kind. Ben je niet de enige ouder, stem de vaccinatie dan vooraf af met de andere ouder of voogd, zeker bij co-ouderschap. Maak onderling een gezamenlijke en gedragen beslissing vóór je naar het vaccinatiecentrum gaat.

Het is op zich voldoende dat één van de ouders zich met het kind aanbiedt bij het vaccinatiecentrum. Zorg ervoor dat je de kids-ID of ISI+kaart meeneemt naar het vaccinatiecentrum. De uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van beide ouders is niet vereist.

Kan ik de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie van mijn kind ook digitaal (via my e-box) ontvangen?

Elk kind dat in Vlaanderen woont ontvangt sowieso een uitnodigingsbrief voor vaccinatie per post.

Het is ook mogelijk de uitnodiging digitaal te ontvangen via my e-box. Die moet wel eerst geactiveerd worden met behulp van een kids-ID met een pincode. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar met Belgische nationaliteit kunnen de ouders zo'n kids-ID aanvragen

Krijgt mijn kind na vaccinatie ook een vaccinatiecertificaat?

Ja, net zoals iedereen ontvangen ook kinderen van 5 tot en met 11 jaar een vaccinatiecertificaat na de eerste en tweede prik. Na de eerste prik vermeldt het certificaat de nummering 1/2, na de tweede prik vermeldt het 2/2 als bewijs van volledige vaccinatie.

Een vaccinatiecertificaat zal bij kinderen echter niet opgevraagd kunnen worden als een Covid Safe Ticket (CST) als toegangsvoorwaarde voor bv. horeca, evenementen, zorgvoorzieningen, ... Voor kinderen wordt daarbij immers geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerd of niet gevaccineerd.

Let wel, het vaccinatiecertificaat voor jongere kinderen kan in sommige gevallen wel vereist zijn voor reizen naar het buitenland. Controleer daarom steeds de reisadviezen en de vereisten van het land van bestemming (bv. op de website van de FOD Buitenlandse Zaken). In die gevallen is het certificaat geldig vanaf 2 weken na volledige vaccinatie.

Is het Covid Safe Ticket (CST) ook op kinderen van toepassing?

Nee. Het Covid Safe Ticket (CST) is niet van toepassing op kinderen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die wel of niet gevaccineerd zijn. Gevaccineerde kinderen krijgen wel een vaccinatiecertificaat zoals iedereen die gevaccineerd is. Dat kan bv. nodig zijn om te reizen naar het buitenland. Lees hier meer over het vaccinatiecertificaat voor 5-11-jarigen.

Het Covid Safe Ticket is overigens geen apart document of bewijs, maar enkel de toepassing van je vaccinatiecertificaat om toegang te krijgen tot bv. horeca, evenementen, bepaalde zorgvoorzieningen, ... Meer info over het Covid Safe Ticket vind je op de website van vlaanderen.be.

Moet mijn kind gevaccineerd zijn om naar het buitenland te kunnen reizen?

De inreisvoorwaarden verschillen van land tot land. Controleer daarom tijdig het reisadvies en de voorwaarden van het land van je bestemming. Je vindt de info op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Net zoals volwassenen ontvangen ook kinderen een vaccinatiecertificaat na de eerste en tweede prik. Vanaf 2 weken na de tweede prik is dit certificaat een bewijs van volledige vaccinatie en geldig om te kunnen reizen naar landen waar dit vereist is.

Moet mijn kind ook na vaccinatie de coronamaatregelen blijven volgen?

Ja, het is ook na vaccinatie nog belangrijk om de maatregelen te blijven volgen. Vaccinatie zorgt er wel voor dat er minder maatregelen nodig zijn en dat ze sneller kunnen verdwijnen.

Waarom je kind laten vaccineren?
Is het coronavacccin veilig voor kinderen?
Welk vaccin krijg mijn kind en hoeveel prikken?
Kinderen worden niet erg ziek. Waarom toch vaccineren?