35 dagen tussen eerste en tweede dosis Pfizer/BioNTech vaccin

  • 10 maart 2021

De Hoge Gezondheidsraad had al positief advies gegeven om (maximum) 35 dagen te laten tussen de eerste en tweede dosis van het Pfizer-BioNTech vaccin (in plaats van 21 dagen). Uit analyses van het FAGG en het European Medicines Agency blijkt dat dit ook geen juridische problemen stelt. De interministeriële conferentie heeft bijgevolg haar akkoord gegeven op het voorstel van de Task Force om dit interval te voorzien voor dit vaccin. Op die manier worden, éénmalig, bijkomende vaccins beschikbaar en kan de vaccinatiecampagne nogmaals versneld worden.

Voor de vaccinatiecampagne in Vlaanderen betekent dit naar schatting een versnelling van 2 weken: de doelgroep van 65'+ers kan zo tegen de laatste week van april zijn eerste dosis gekregen hebben in plaats van midden mei.