Coronavaccinatie van 12-15-jarigen

Sinds 19 juli is ook de coronavaccinatie van de 12- tot 15-jarigen in Vlaanderen gestart, en daarvoor hebben we ook jou nodig! Want enkel samen kunnen we corona stoppen. Door iedereen te vaccineren, bereiken we groepsimmuniteit. Zo kan het virus zich minder of niet meer verspreiden. Anders zal corona blijven opduiken en nieuwe varianten ontwikkelen. Laat je vaccineren en bescherm jezelf én je omgeving. Zorg dat het virus stopt en niet ons leven!

Behoor jij tot deze leeftijdsgroep? Dan ontvang je een persoonlijke uitnodiging voor je 2 prikken in het vaccinatiecentrum in je buurt. In die brief lees je alles over je vaccinatiemomenten en vind je je vaccinatiecode waarmee je je afspraken kan bevestigen.

Het grootste verschil met de vaccinatie van 16- tot 18-jarigen is dat je een toestemming van je ouder(s) of voogd nodig hebt om gevaccineerd te worden. Dat kan door samen met je ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum te gaan, of door een toestemmingsbrief mee te brengen als je alleen gaat.

Wie niet onmiddellijk op de afspraak geraakt, bijvoorbeeld wegens vakantie, ontvangt eind augustus of begin september een nieuwe uitnodiging.

 

Toestemming voor je vaccinatie

Als 12- tot 15-jarige heb je een toestemming van je ouder(s) of voogd nodig om gevaccineerd te worden. Jouw mening is uiteraard van belang! Bespreek de beslissing daarom samen. Met vragen kan je steeds terecht bij je huisarts.

Gaat één van je ouders of je voogd mee naar het vaccinatiecentrum? Dan geven ze daardoor ook meteen hun toestemming voor je vaccinatie.

Ga je alleen naar het vaccinatiecentrum? Dan heb je een schriftelijke toestemming van je ouder(s) of voogd nodig. Download hier een voorbeeldbrief.

Ga je alleen zonder toestemmingsbrief? Dan heb je eerst een gesprekje met de dokter van het vaccinatiecentrum, om te bekijken of je zelf kan kiezen om je te laten vaccineren.

Prof. dr. Petra Schelstraete aan het woord

Professor Petra Schelstraete is kinderlongarts in het UZ Gent en geeft in een aantal videoboodschappen jongeren en hun ouders meer info over COVID-19-vaccinatie bij 12-15-jarigen.

Waarom laten 12-15-jarigen zich ook best vaccineren?
Waarom nu pas, en is het Pfizer-vaccin daarbij veilig?
Hoe veilig is het Pfizer-vaccin voor 12-15-jarigen?
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen bij 12-15-jarigen?
Veelgestelde vragen over vaccinatie van 12-15 -jarigen
Waarom moeten jongeren ook gevaccineerd worden?

Het voorbije jaar zijn heel veel van jullie activiteiten, zoals school, geannuleerd omdat het virus zich ook verspreidt bij jongeren en kinderen. Als er genoeg mensen gevaccineerd zijn, kan het coronavirus zich niet meer gemakkelijk verspreiden en worden minder mensen ziek. Dit heet groepsimmuniteit.

Als jongeren worden jullie meestal niet ziek van het coronavirus maar jullie kunnen het virus wel verder verspreiden naar oudere personen die hier wel ziek van worden. Om te zorgen dat het virus minder mensen ziek maakt, en dat het leven weer opnieuw naar normaal kan gaan, is het dus belangrijk dat ook jullie gevaccineerd worden en het virus niet verder kunnen verspreiden.

Op deze manier willen we zorgen dat je weer normaal naar school kan, je hobby kan uitoefenen, vrienden en familie zien, op reis gaan, en nog meer.

Met de hele wereld werken we mee om dit virus te stoppen. Jongeren in Nederland, Frankrijk en Duitsland worden ondertussen ook al gevaccineerd tegen corona.

Opgelet, nadat je je vaccin krijgt moet je nog even de maatregelen goed blijven volgen. Pas als het weer veilig is zullen deze regels minder streng worden.

Als je nog twijfelt of je je wil laten vaccineren of nog vragen hebt kan je hier altijd met je ouder(s), voogd of je huisarts over praten.

Heb ik toestemming nodig en mag ik alleen naar het vaccinatiecentrum komen?

Bespreek je vaccinatie samen met je ouder(s) of voogd. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je huisarts. Ook op het moment van de vaccinatie kan je nog vragen stellen.

Ben je 16 of 17 jaar?
Je mag zeker met je ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum komen. Je mag wel zelf beslissen of je je laat vaccineren. Omdat je ‘medisch meerderjarig’ bent, word je in staat geacht om daar zelf over te kunnen beslissen. De toestemming van je ouder(s) of voogd is niet nodig, en omgekeerd kunnen ze je ook niet verplichten om je te laten vaccineren. Je moet in het vaccinatiecentrum ook geen formulier van ‘geïnformeerde toestemming’ ondertekenen. Het feit dat je je aanbiedt om gevaccineerd te worden, geldt als toestemming.  

Ben je 15 jaar of jonger?
Dan moet je normaal samen met je ouder(s) of voogd beslissen of je gevaccineerd wordt. Jouw mening telt zeker wel mee of je gevaccineerd wordt of niet. Als je twijfelt en vragen hebt mag je deze altijd stellen, ook in het vaccinatiecentrum.

Kom samen met je ouder(s) of voogd naar het vaccinatiecentrum. Als je ouder of voogd echt niet mee kan, mag je alleen komen met een door je ouder(s) of voogd ondertekende brief. Deze brief moet de volgende elementen bevatten:

 1. naam, voornaam en geboortedatum van de jongere;
 2. naam, voornaam, contactgegevens en handtekening van een ouder of voogd;
 3. datum van de ondertekening;
 4. een expliciete vermelding ‘Ik wens mijn kind te laten vaccineren tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum’.

Download hier een voorbeeldbrief die je hiervoor kan gebruiken.

Kom je alleen naar het vaccinatiecentrum zonder een brief van je ouder(s) of voogd?
In dat geval zal je een gesprek met een dokter in het vaccinatiecentrum hebben, om te bekijken of je zelf kan kiezen om je te laten vaccineren. Je zal nooit een document moeten ondertekenen dat je akkoord gaat om gevaccineerd te worden. Het feit dat je naar het vaccinatiecentrum komt en je aanbiedt voor vaccinatie is voldoende.

Vragen en info

Heb je nog vragen of twijfels? Spreek er dan over met je ouder(s), voogd en/of een zorgverlener (bij voorkeur je huisarts).

Leer hier meer over patiëntenrechten.

Met welk vaccin word ik gevaccineerd?

Als jongere van 12 tot 17 jaar word je gevaccineerd met het Pfizer- of Moderna-vaccin. Dit zijn de twee vaccins die goedgekeurd zijn bij jullie leeftijd. De vaccins zijn zeer voorzichtig onderzocht vooraleer zij toestemming krijgen voor de toediening, ook bij jongeren.

Meer info vind je hier op de website.

Hoeveel prikken moet ik krijgen?

12- tot 15-jarigen krijgen 2 prikken van het Pfizer- of Moderna-vaccin. Je tweede prik is even belangrijk als je eerste, want enkel met 2 prikken ben je volledig beschermd.

Kan ik ziek worden van het coronavaccin?

Je kan geen corona krijgen door het vaccin. In het vaccin zit geen deeltje van het levende coronavirus. Als je wel corona krijgt is dat omdat je eerder al besmet werd of omdat je vaccin nog niet genoeg tijd heeft gehad om je trainen om het virus goed aan te vallen.

Nadat je je vaccinatie gekregen hebt, kan het wel zijn dat je je even minder goed voelt. Dit is net zoals bij andere vaccins, bv. die je krijgt van het CLB. Je kan een paar dagen pijn aan je arm hebben, misschien wat koorts hebben, je moe voelen of hoofdpijn hebben. Dit komt vaak voor maar je hoeft je hier geen zorgen om te maken. Deze gaan vanzelf over na enkele dagen en je mag hiervoor een pijnstiller nemen. Vraag je ouder(s) of voogd om de juiste dosis van een pijnstiller te krijgen als je je niet goed voelt.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat je een allergische reactie krijgt door het vaccin. Daarom word je gevraagd om 15 of 30 minuten na je prik te wachten in een wachtzaal vooraleer je vertrekt. Zo kunnen de dokters en verpleegkundigen je snel helpen als je een allergische reactie krijgt.

Hoe werkt het coronavaccin?

Vaccins werken door je lichaam (immuunsysteem) te trainen en voor te bereiden om een bepaalde ziekte te herkennen en zich tegen die ziekte te verdedigen. Wanneer je dan besmet raakt met het virus, herkent je lichaam het virus en, omdat het al voorbereid is om het virus aan te vallen, beschermt het je tegen dat virus, bv. Corona.

Kan ik mezelf op QVAX zetten voor een reservevaccin?

Ja, ook jongeren mogen op QVAX, de digitale reservelijst voor de vaccinatiecentra. Als je 12 tot 15 jaar bent mag je jezelf enkel inschrijven op QVAX wanneer je ouder(s) of voogd hiermee akkoord gaan.

Moet ik de coronamaatregelen blijven volgen als ik gevaccineerd ben?

Ja, het blijft nog een tijdje belangrijk om de maatregelen te blijven volgen tot bijna iedereen gevaccineerd is en corona minder kans krijgt om zich te verspreiden.

Hieronder de maatregelen nog eens op een rijtje:

 1. Was je handen
 2. Hou afstand
 3. Gebruik een mondmasker
 4. Denk aan kwetsbare mensen
 5. Doe je activiteiten liefst buiten
 6. Beperk je nauwe contacten

Specifieke informatie voor ouders

Vanaf wanneer worden jongeren gevaccineerd?

16 en 17-jarigen worden op dit moment al actief uitgenodigd voor vaccinatie. Ook 12 tot 15 jaar risicopatiënten worden al uitgenodigd of gevaccineerd in voorzieningen met kwetsbare jongeren.

Vanaf 19 juli zullen ook 12 tot 15-jarige niet-risicopatiënten een eerste prik kunnen krijgen. De timing hiervan kan verschillen van vaccinatiecentrum tot vaccinatiecentrum, afhankelijk van hoe ver zij staan met de vaccinatie van volwassenen en 16 en 17-jarigen.

Kan ik de vaccinatie-uitnodiging van mijn kind per mail ontvangen?

Ja, dat kan.

Via https://myebox.be/nl kan je de eBox van de minderjarige activeren met zijn of haar eID en pincode. Bij de contactgegevens kan je dan een mailadres van de ouder(s), voogd of van de jongere zelf opgeven. De uitnodiging volgt dan ook via die manier.

Minderjarigen kunnen echter géén uitnodiging ontvangen via MijnBurgerprofiel. Enkel volwassenen kunnen zich daar aanmelden, minderjarigen niet.

Wat bij gescheiden ouders?

Het is de verantwoordelijkheid van elke ouder bij het nemen van een beslissing zich van de toestemming van de andere ouder te verzekeren. Om dit in de praktijk werkbaar te maken wordt ten aanzien van een derde, bijvoorbeeld een arts in een vaccinatiecentrum, ervan uitgegaan dat een ouder handelt met toestemming van de andere ouder.

Eén van de ouders kan dus de jongere begeleiden naar het vaccinatiecentrum. Als dat niet mogelijk is, kan één van de ouders de toestemminsbrief ondertekenen.

Lees hier meer over de toestemming.

Download hier een voorbeeld van toestemmingsbrief die je kan gebruiken.

Ik ben pleegzorger. Wat is in dat geval de procedure?

In het geval van een pleegzorgsituatie is de procedure voor de vaccinatie van een 12-15-jarige als volgt:

 1. de pleegjongere komt met de eigen (biologische) ouder naar het vaccinatiecentrum. Doorgaans is dit echter geen haalbare; gelet op de situatie wordt onmiddellijk overgeschakeld op het tweede niveau (puntje hieronder)
 2. de pleegjongere komt met een toestemmingsbrief, al dan niet begeleid door een pleegouder:
  a) de toestemmingsbrief (versie ouders) is ondertekend door de ouder(s);
  b) de toestemmingsbrief (versie pleegzorger) is ondertekend door brief getekend door de pleegzorger, die hiervoor delegatie gekregen heeft van de ouder(s) via de Afsprakennota, zoals opgemaakt onder bemiddeling van provinciale Dienst voor Pleegzorg.
  c) de toestemmingsbrief (versie pleegzorgdienst) is ondertekend door pleegzorgdienst, die tekent namens de ouder nà contact met en toestemming van de ouder – bijvoorbeeld in een situatie waarin de ouder zelf geen ondertekend exemplaar 2.1. tijdig kan bezorgen.
 3. de pleegjongere komt zonder toestemmingsbrief: in dat geval zal de medisch expert binnen het vaccinatiecentrum voorafgaand een gesprek voeren met de jongere om de maturiteit in te schatten. Bij een positieve evaluatie krijgt de jongere de vaccinatie toegediend, bij een negatieve evaluatie niet.
Mijn kind is wilsonbekwaam, mag hij/zij alleen gevaccineerd worden?

Voor wilsonbekwame jongeren van 12 tot 15 jaar en uitzonderlijk ook bij 16 en 17-jarigen, wordt toestemming van de ouder(s) of voogd gevraagd. Aan hen wordt gevraagd of zij toestemming geven voor de vaccinatie van de jongere.

In het geval van collectieve vaccinatie in een voorziening met wilsonbekwame jongeren is de procedure meegedeeld met de instelling.

Het lukt je niet naar het vaccinatiecentrum te komen. Wat kun je doen?

Als je in staat bent naar het vaccinatiecentrum te komen, maar geen geschikt vervoer hebt, bel dan naar het vaccinatiecentrum. Zij vinden een oplossing. Je vindt de contactgegevens op de uitnodigingsbrief.

Als het om medische redenen niet mogelijk is om naar het vaccinatiecentrum te komen, bespreek dat dan met de huisarts.