1 op 2 van de volwassen Vlamingen is gevaccineerd!

  • 30 mei 2021

Intussen hebben we meer dan 1 op 2 van de volwassen Vlamingen gevaccineerd en dat werpt zijn vruchten af. De ziekenhuisopnames dalen en er zijn ook steeds minder patiënten op de intensieve afdelingen in de ziekenhuizen. Vlaams minister-president Jan Jambon en bevoegd minister Wouter Beke zijn erg tevreden met de hoge vaccinatiegraad van de Vlamingen.

Minister-president Jan Jambon: "De vaccinatiecampagne is een succes. Een enorme opsteker voor al wie werkt in de zorg, maar het brengt ons ook naar de vrijheid waar we allemaal zo naar verlangen. Ik ben blij dat we in Vlaanderen zo snel het punt van 50 procent vaccinatie hebben bereikt."

Keuze voor het vaccin

De Vlaming kiest overduidelijk voor het vaccin. Met meer dan 99% vaccinatiegraad bij de 65+ers is het overduidelijk dat de Vlaming gelooft in de kracht van het vaccin om dit virus klein te krijgen. Intussen is ook 95% van de mensen met onderliggende aandoeningen uitgenodigd. Meer dan 80% liet zich ook al vaccineren. De volgende fase van de campagne is dan ook al gestart: de vaccinatie van de brede bevolking.

De afgesproken vaccinatiestrategie werpt zijn vruchten af. De bezetting op de intensieve afdelingen van COVID-patiënten daalde onder de grens van 500 bedden, wat een belangrijke mijlpaal is om verdere versoepelingen mogelijk te maken.

Vlaams minister Wouter Beke: “We blijven alles op alles zetten om iedereen zo snel mogelijk een eerste vaccin aan te bieden, ondanks het minder goede nieuws over de leveringen van de voorbije dagen. Op die manier kunnen we de Vlaming al een eerste belangrijke bescherming bieden tegen het vaccin. Ook het tweede vaccin blijft belangrijk om de beschermingsgraad.”

Motiverende campagnes

Er zijn verschillende campagnes opgezet om Vlamingen te informeren en te sensibiliseren over de vaccinatiestrategie en -campagne. In een laatste campagne van de Vlaamse overheid staan de cijfers van de vaccinatie centraal. Cijfers spelen al sinds het begin van de pandemie een grote rol. Lange tijd stonden die cijfers voor problemen, ellende en in te veel gevallen ook voor pijn. Maar de cijfers over de vaccinaties geven hoop.

Via projecties op enkele grote gebouwen kunnen Vlamingen volgen hoeveel vaccinaties er gepland zijn en welke mijlpalen gevolgd worden.

Warm Vlaanderen

De voorbije maanden toonde Vlaanderen zich al van zijn warmste kant, en ook de komende maanden zullen duizenden Vlamingen zich inzetten om de vaccinatiecampagne te laten slagen. De lokale besturen, eerstelijnszones en vele vrijwilligers zetten zich in om de campagne in de 95 vaccinatiecentra vlot te laten verlopen.

Wouter Beke: “De solidariteit van de voorbije maanden is hartverwarmend. Het zijn geen eenvoudige maanden geweest en we zijn nog niet op het einde van de tunnel. Maar we zien wel stilaan het licht aan het einde. Dat is een belangrijke stimulans om te blijven verder werken aan deze campagne.”