Kinkhoest

Vaccinatie tegen kinkhoest

Vaccinatie tegen kinkhoest maakt deel uit van het basisvaccinatieschema:

Leeftijd Gecombineerd vaccin dat beschermt tegen Merknaam (gratis aanbod)
8 weken difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib *, hepatitis B  Hexyon
12 weken difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib *, hepatitis B  Hexyon
16 weken difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib *, hepatitis B  Hexyon
15 maanden difterie, tetanus, kinkhoest, polio, Hib *, hepatitis B  Hexyon
6 jaar
(1ste leerjaar lager onderwijs)
difterie, tetanus, kinkhoest, polio  Tetravac
14 jaar
(3de jaar secundair onderwijs)
difterie, tetanus en kinkhoest  Boostrix
levenslang (om de 10 jaar) difterie, tetanus en kinkhoest  Boostrix

* Haemophilus influenzae type b

Inhaalvaccinatie

Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen kinkhoest, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Afhankelijk van je leeftijd kan het gaan om verschillende vaccins. Je arts kan je hiervoor een voorstel formuleren.

Herhalingsvaccinatie als volwassene

Ook als je als kind volledig gevaccineerd bent, is het aangeraden om de vaccinatie tegen kinkhoest te herhalen wanneer je in contact komt met zuigelingen:

 • specifiek voor zwangere vrouwen wordt aanbevolen om je tijdens elke zwangerschap te laten vaccineren tegen kinkhoest tussen week 24 en 32 van de zwangerschap, om voldoende beschermende antistoffen door te geven aan je baby nog voor de geboorte
 • jonge ouders, naaste familiecontacten en al wie voor kleine kinderen zorgt (ook babysitters en grootouders);
 • verzorgend personeel van pediatrische diensten en kinderdagverblijven.

Ter gelegenheid van de volgende herhalingsinenting tegen difterie en tetanus wordt in Vlaanderen sinds juli 2014 een combinatievaccin met kinkhoestcomponent gebruikt.

eurotekenDeze vaccins zijn gratis voor iedereen, als je arts ze via Vaccinnet bestelt. Je betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen. Als Kind en Gezin of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding het vaccin toedient, betaal je ook niet voor de raadpleging. Koop je het vaccin op doktersvoorschrift bij de apotheker, dan kan de Vlaamse overheid de kosten niet terugbetalen.

Kinkhoest of pertussis: symptomen, besmetting en behandeling

Kinkhoest of pertussis is een acute bacteriële infectieziekte van de luchtwegen. Door hoesten, niezen en praten komt het virus in de lucht (via druppeltjes uit de ademhalingsorganen) en kan je besmet geraken. Kinkhoest treft vooral baby's, maar komt de laatste jaren ook vaker voor bij adolescenten en volwassenen. Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor de jongste baby’s.

Symptomen

 • Verkoudheid, koorts en droge hoest.
 • Hoestaanvallen, vooral ’s nachts. De hoestaanvallen gaan gepaard met een gierend geluid bij inademing en het opgeven van taai slijm. De hoestbuien kunnen 3 tot 4 maanden blijven doorgaan.
 • Braakneigingen bij het hoesten.

Te vroeg geboren of pasgeboren baby’s kunnen soms helemaal geen last hebben van hoesten, maar vertonen wel andere symptomen:

 • onderbrekingen van de ademhaling (apneu) en blauw aanlopen (cyanose)
 • voedingsstoornissen en groeiachterstand

Kinkhoest kan leiden tot:

 • neus- en keelbloedingen
 • zuurstofgebrek door de hoestbuien
 • longontsteking
 • hersenletsel
 • overlijden

De eerste symptomen treden gewoonlijk 7 à 10 dagen en ten laatste 21 dagen na besmetting op.

Besmetting

 • Kinkhoest wordt veroorzaakt door de bacterie Bordetella pertussis.
 • Door hoesten, niezen en praten komt het virus in de lucht (via druppeltjes uit de ademhalingsorganen) en kan je besmet geraken. Besmette druppeltjes kunnen ook via de handen worden overgedragen.
 • Kinkhoest is besmettelijk vanaf de eerste symptomen (verkoudheid) tot ongeveer 4 weken na het begin van de hoestbuien.

Behandeling

 • Antibiotica. Soms nemen de andere gezinsleden ook best medicatie om verdere infecties te voorkomen.
 • Probeer de hoestaanvallen te voorkomen of te milderen. Hoestsiropen helpen daarbij niet.
  • Probeer het kind zo rustig mogelijk te houden tijdens een hoestbui omdat bij gespannenheid de ademhaling moeilijker verloopt.
  • Zet het kind rechtop in bed.
  • Geef kleine porties licht verteerbaar voedsel als eten braakneigingen opwekt.

Soms is omwille van de ademhalingsmoeilijkheden een ziekenhuisopname noodzakelijk, vooral bij zuigelingen.