Vaccinaties voor 65+

Vanaf de leeftijd van 65 jaar worden enkele extra vaccins aanbevolen, omdat bepaalde ziekten op latere leeftijd ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals griep en pneumokokkeninfecties. Andere vaccins blijven aanbevolen zoals bij jongere volwassenen.

Ziekte Periodiciteit (Gratis) Vaccin Opmerkingen
Griep Jaarlijks

 

Dit vaccin is gratis voor bewoners van woonzorgcentra, instellingen voor langdurig verblijvende chronische psychiatrische patiënten en instellingen voor personen met een beperking. Voor andere 65-plussers is er een gedeeltelijke terugbetaling via het RIZIV wanneer het vaccin voorgeschreven werd met een speciale vermelding.

Difterie (kroep)
Tetanus (klem)

Kinkhoest (pertussis)

Om de 10 jaar pdf bestandTriaxis publieksbijsluiter (129 kB)

Dit is een combinatievaccin dat beschermt tegen 3 ziekten: difterie, tetanus en kinkhoest. Dit vaccin is gratis voor iedereen.

Pneumokokken Eénmalig niet gratis Hiervoor komt meer dan één vaccin in aanmerking. Bespreek met je arts wat voor jou het beste is.

Mogelijk ben je niet (volledig) gevaccineerd tegen bepaalde andere ziekten? Bespreek dan met je arts of een inhaalvaccinatie zinvol is.