Hepatitis A

Vaccinatie tegen hepatitis A

Vaccinatie tegen hepatitis A maakt geen deel uit van het vaccinatieprogramma, maar wordt wel aanbevolen voor sommige personen en in sommige omstandigheden:

 • reizigers naar landen waar hepatitis A veel voorkomt, zowel om zichzelf te beschermen als om te vermijden dat ze de ziekte zouden meebrengen en na thuiskomst anderen zouden besmetten;
 • homoseksuele en biseksuele mannen;
 • kandidaten voor een levertransplantatie;
 • patiënten met chronisch leverlijden (waaronder patiënten met hepatitis C en chronische dragers van hepatitis B);
 • hemofiliepatiënten;
 • contactpersonen van een hepatitis A-patiënt: door zich te laten vaccineren na contact met iemand met hepatitis A is het mogelijk te vermijden dat men zelf de ziekte krijgt;
 • personeel en bewoners van instellingen voor personen met een mentale beperking;
 • jonge kinderen van migranten die op reis naar land van oorsprong gaan (bij familie en vrienden) in landen waar hepatitis A nog frequenter voorkomt;
 • personen werkzaam in de voedselketen.

Wanneer vaccineren

Vaccinatie kan op elke leeftijd gebeuren vanaf de leeftijd van 12 maanden en bestaat uit 2 spuitjes met 6 maanden tussentijd.

Je kan ook kiezen voor een gecombineerd vaccin tegen hepatitis A en hepatitis B, maar dan zijn er 3 spuitjes nodig omdat die lager gedoseerd zijn. Voor contactpersonen van iemand met hepatitis A wordt dit combinatievaccin niet aanbevolen, precies omdat het lager gedoseerd is en de bescherming zo niet snel genoeg op gang komt.

Kostprijs

Dit vaccin is niet gratis. Je koopt het vaccin aan in de apotheek op doktersvoorschrift.  Bewaar het vaccin na aankoop in de koelkast tot de arts het toedient. Vraag in de apotheek een speciaal attest voor de mutualiteit. De meeste mutualiteiten voorzien de mogelijkheid om jaarlijks een bedrag voor sommige aangekochte vaccins (gedeeltelijk) terug te betalen in het kader van de aanvullende ziekteverzekering.

Hepatitis A: symptomen, besmetting en behandeling

Hepatitis A of geelzucht is een infectie veroorzaakt door het hepatitis A-virus,  die ontsteking geeft van de lever. Besmetting gebeurt vooral in onhygiënische sanitaire omstandigheden. Je geneest meestal zonder blijvende schade. Bij volwassenen kan hepatitis A soms 2 tot 8 maanden aanslepen. Als je genezen bent, ben je voor je hele leven tegen een nieuwe infectie met hepatitis A beschermd.

Symptomen

 • Mogelijke klachten zijn moeheid, slapheid, verminderde eetlust, hoofdpijn, misselijkheid, koorts. Als de klachten afnemen, kan de urine donker en de ontlasting lichter worden. Ook het wit van de ogen en de huid kan geel verkleuren - vandaar de benaming geelzucht.
 • Bij kinderen verloopt hepatitis A vaak zonder ziektetekens of met heel milde griepachtige verschijnselen. Volwassenen krijgen vrijwel altijd geelzucht als ze besmet geraken. Hoe ouder je bent, hoe heftiger de klachten meestal zijn. Veel volwassenen zijn langer dan een maand zwaar ziek.
 • De eerste symptomen treden 2 tot 7 weken na besmetting op. Meestal duren de klachten 2 tot 4 weken, en worden ze gevolgd door een periode van vermoeidheid.

Besmetting

 • Hepatitis A wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Het komt voor in de ontlasting van besmette personen. Het kan ook heel gemakkelijk lange tijd buiten het lichaam overleven in vervuild water, ongeschild fruit, mosselen, oesters… of op handvatten van toiletdeuren (en dan op je hand, op je glas en in je lijf). Het virus gaat niet dood door bevriezing.
 • Besmetting gebeurt bijna altijd via de mond (eten of drinken van besmet voedsel of water).
 • Je bent besmettelijk van 1 week vóór tot 1 week na het begin van de klachten (koorts of geelzucht). Je bent dus al een week besmettelijk voordat je ziek wordt.

Behandeling

 • Er bestaat geen behandeling tegen hepatitis A.
 • Je vermijdt het best alcohol, drugs en sommige geneesmiddelen omdat ze je lever extra belasten..