Gratis vaccins en bijsluiters

eurotekenVoor het vaccinatieprogramma biedt de Vlaamse overheid de vaccins voor het basisvaccinatieschema gratis aan. Artsen en organisaties die vaccineren (bv. Kind en Gezin of de Centra voor Leerlingenbegeleiding) kunnen ze online bestellen via het bestel- en registratiesysteem Vaccinnet. Zo moet je niet met een voorschrift naar de apotheek maar krijg je ze gratis. Je betaalt alleen de consultatie bij de huisarts, kinderarts of gynaecoloog. Koop je het vaccin op doktersvoorschrift bij de apotheker, dan kan de Vlaamse overheid de gemaakte kosten niet terugbetalen.

Zorg en Gezondheid koopt de vaccins via overheidsopdrachten aan. Het gaat om die vaccinaties waarvoor we een zo groot mogelijk deel van de bevolking willen vaccineren. Zo raken de ziektekiemen niet verder verspreid en kunnen ziektes op termijn uitgeroeid worden.

Dit zijn de vaccins die de Vlaamse overheid gratis aanbiedt binnen het basisvaccinatieschema. Per vaccin vind je de publieksbijsluiter.

Ziekte(s)

Publieksbijsluiter

Uitzonderingen

Difterie-tetanus-kinkhoest (adolescenten en volwassenen)

pdf bestandBoostrix publieksbijsluiter (119 kB)

 

Difterie-tetanus-kinkhoest-polio (voor kinderen)

pdf bestandTetravac publieksbijsluiter (108 kB)

Dit vaccin is niet gratis voor personen ouder dan 13 jaar.

Difterie-tetanus-kinkhoest-polio-Haemophilus influenzae type b-Hepatitis B

pdf bestandHexyon publieksbijsluiter (211 kB)

 

Griep

 

Dit vaccin is alleen gratis voor bewoners van woonzorgcentra, instellingen voor personen met een beperking en instellingen voor chronische psychiatrische patiënten

Hepatitis B

pdf bestandEngerix B publieksbijsluiter (104 kB)

Dit vaccin is bedoeld voor inhaalvaccinatie voor jongeren die nog niet volledig gevaccineerd waren tegen hepatitis B;

Dit vaccin is niet gratis voor personen ouder dan 18 jaar.

Humaan papillomavirus (HPV)

pdf bestandCervarix publieksbijsluiter (185 kB)

Dit vaccin is alleen gratis voor meisjes in het 1ste jaar secundair onderwijs (ongeacht de leeftijd).

Dit vaccin is ook gratis voor meisjes die buitengewoon onderwijs volgen en even oud zijn als de meeste meisjes die normaal in het 1ste jaar secundair onderwijs zouden zitten.

Mazelen-bof-rubella

pdf bestandMMR VAX PRO publieksbijsluiter (192 kB)

Dit vaccin is niet gratis voor personen ouder dan 25 jaar.

Meningokokken C

pdf bestandNeisvac-C publieksbijsluiter (131 kB)

Dit vaccin is niet gratis voor personen ouder dan 18 jaar.

Polio

pdf bestandImovax polio publieksbijsluiter (84 kB)

Dit vaccin is niet gratis voor reisvaccinatie.

Dit vaccin is enkel gratis voor

  • personen jonger dan 18 jaar

  • personen die komen n uit een land waar wild poliovirus nog voorkomt, zo snel mogelijk na aankomst in België

Pneumokokken

pdf bestandSynflorix publieksbijsluiter (176 kB)

Dit vaccin is niet gratis voor kinderen ouder dan 24 maanden.

 

Vaccins die niet gratis zijn

  • De vaccinaties tegen rotavirus behoren ook tot de aanbevolen vaccins, maar behoren niet tot het basisvaccinatieschema van het vaccinatieprogramma. Die vaccins zijn dan ook niet gratis. Wel kan je hiervoor een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van het RIZIV als je het vaccin op voorschrift koopt in de apotheek.

  • De vaccins binnen het vaccinatieprogramma zijn slechts gratis wanneer het aanbevolen basisvaccinatieschema gevolgd wordt. Op latere leeftijd zijn sommige vaccins niet meer gratis. Laat je dus tijdig vaccineren. Bespreek elke vaccinatie met je arts.

  • Daarnaast zijn er ook heel veel vaccins die aanbevolen zijn als je op een verre of dichtbijvakantie gaat of vrienden en familie gaat bezoeken in het buitenland, bv. vaccins tegen hepatitis A.

Zie ook